JEGYZőKÖNYV

 

Készült: Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2010. március 25-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak:  Márta Ildikó elnök,

                          Nagy Tímea, elnökhelyettes

                          Horváth Anikó

  Molnárné Jorgova Mária,

  Tanevné Vladova Bojána képviselők.

 

 

Márta Ildikó elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívóban foglaltak szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy Tímea elnökhelyettest kéri fel.

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat az ülés napirendjét 5 igen szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta.

 

NAPIREND:

 

1. Javaslat a Balkán Jazz Project koncertjei megvalósulásának támogatásáról

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 Tárgy: Javaslat a Balkán Jazz Project koncertjei megvalósulásának támogatásáról

 

Márta Ildikó: Elmondja, hogy azért került sor az ülés összehívására,mert javaslatot tesz a Balkán Jazz Project koncertjei megvalósulásához  Theodosii Spassov Magyarországra utazásához a repülőjegy támogatására, amely 67.ű0,-forintba kerül. Mivel kérdés, észrevétel nincs kéri a javaslat elfogadását.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat az alábbi határozatot hozta:

 

3/2010. (III. 25.) számú

h a t á r o z a t

 

Balkán Jazz Project koncertjei megvalósulásának támogatásáról

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének terhére támogatja a Balkán Jazz Project koncertjei megvalósulásához Theodosii Spassov Magyarországra utazásának repülőjegyét, amely 67.ű0,-Ft.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

 

Márta Ildikó: Megköszöni a részvételt, az ülést befejezi.