Készült: Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 11-én megtartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak: A megválasztott 4 képviselőből 3 fő: Márta Ildikó elnök,

  Tanevné Vladova Bojána elnökhelyettes,

                                                                                    Molnárné Jorgova Mária.

                       

Márta Ildikó: Köszönti képviselőtársait, megjelent vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, hárman jelen vannak. A rendkívüli ülés összehívására a 2010. évi zárszámadás elfogadása miatt kerül sor. Kéri, hogy fogadják el a napirendet. Felkéri Tanevné Vladova Bojána elnökhelyettest a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat testülete 3 igen szavazattal elfogadta a napirendet.

 

N A P I R E N D:

 

1. Beszámoló a 2011. év első negyedévében megvalósult programokról.

 

2. Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló határozat elfogadására

 

3. Javaslat a Bolgár Nemzetiségi Óvoda és Nyelvoktató Kisebbségi Iskola támogatására

 

4. Javaslat a Balgarszki Veszti kétnyelvű: bolgár –magyar havilap kiadásának támogatására

5. Javaslat a Haemus c. kulturális folyóirat megjelenésének támogatása és eljuttatása a Balgarszki Veszti c. havilappal együtt a Csuka Zoltán Városi Könyvtárba és az érdi bolgár közösséghez

 

6. Az Érden élő bolgárok és a bolgár közösséggel kapcsolatos dokumentumok további felkutatása a helyi médiák és kulturális intézmények segítségével

 

7. Tájékoztatás az érdi tavaszi Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Fesztivál ételkóstolója megszervezéséről

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Beszámoló a 2011. év első egyedévében megvalósult programokról.

 

 

Márta Ildikó: Elmondja, hogy 2011. február 27-én a Malko Teatro alternatív színház művészei bemutatták a Szepes Gyula Művelődési Házban a Balkán Expressz c. színdarabot, majd borkóstolóra és táncház megrendezésére került sor. A másik eseményre március 8-án került sor a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban. Hadzsikosztova Gabriella előadásában óvodás és általános iskolás gyermekek meghallgathatták a Fonálmese c. meseelőadást. Az előadás után martenica készítésére került sor. Az események megrendezéséhez az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat támogatást nyújtott.

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

5/2011.  (IV. 11.)

h a t á r o z a t

 

az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat által támogatott I. negyedévben megvalósult programokról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a 2011. I. negyedévben megvalósult programokról szóló beszámolót elfogadja.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló határozat elfogadására

 

Márta Ildikó: A Közgazdasági Iroda megküldte a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi végrehajtásáról szóló zárszámadást. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

6/2011. (IV. 11.) számú

h a t á r o z a t

 

a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről

 

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint fogadja el:

 

Bevétel

ezer Ft

Saját bevétel

23

Támogatás értékű bevétel

0

Pénzmaradvány 2009. évi

447

Támogatás

1430

Bevétel összesen

1900

 

 

Kiadás

ezer Ft

Dologi kiadások

561

Támogatások

848

Kiadás összesen

1409

Fel nem használt bevétel (Pénzmaradvány)

491

 

A költségvetési pénzmaradványát  491 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből:

- áthúzódó, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 0 Ft

- szabad pénzmaradvány:  491 ezer Ft.

 

Felelős: Márta Ildikó elnök

Határidő: 2011. április 18. 

 

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Bolgár Nemzetiségi Óvoda és Nyelvoktató Kisebbségi Iskola támogatására

 

 

Márta Ildikó: A Bolgár Országos Önkormányzat fenntartásában működik a Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola és a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda. Az iskolába közel ötven, az óvodába huszonhat gyermek jár. A Bolgár Országos Önkormányzat már szinte teljesen felújította az épület második emeletét, amely kiváló feltételeket kínál az óvodás és az iskolás gyerekeknek. A következő cél, hogy 2011. szeptemberétől elindíthasson az új bolgár-magyar kéttannyelvű iskola első osztálya. Időközben a tető beázott, és a beázás már a felújított második emeletet is fenyegeti. Az épület fűtése is nagyon korszerűtlen, a költségek optimalizálása érdekében új kazánokra lenne szükség. Az új iskola beindításához is el kell végezni különféle felújítási munkálatokat. Az Országos Önkormányzat nem tudja egyedül vállalni a tető javításának, a fűtés korszerűsítésének, valamint a szükséges felújításoknak a költségeit, ehhez a helyi önkormányzatok segítsége is elengedhetetlen, hosszú távú együttműködésre van szükség. A fenti célok megvalósítása érdekében a Bolgár Országos Önkormányzat alszámlát nyitott „Bolgár iskola és óvoda” elnevezéssel, amelyre várják a helyi bolgár önkormányzatok támogatását az iskola és az óvoda felújítási, karbantartási és működési költségeihez. Javaslom Képviselő társaimnak, hogy az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése terhére 50.000,- Ft-támogatást nyújtson.

           

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

7/2011. (IV. 11.) számú

h a t á r o z a t

 

a Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola  és

a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda támogatásáról

 

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola és a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda  felújítási, karbantartási és működési költségeihez - 2011. évi költségvetése terhére 50.000,- forint támogatást nyújt.

A Kisebbségi Önkormányzat az intézménnyel támogatási szerződést köt.

Határidő: 2011. április 30.

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Balgarszki Veszti kétnyelvű: bolgár –magyar havilap kiadásának támogatására

 

Márta Ildikó: A Balgarszki Veszti kétnyelvű: bolgár-magyar havilap kiadását minden évben támogatják. 2011. évre 40.000 Ft. támogatást javasol nyújtani.

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

8/2011. (IV. 11.) számú

h a t á r o z a t

 

a „ Balgarszki Veszti” c. bolgár lap kiadásának támogatásáról

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a „Balgarszki Veszti” c. bolgár lap kiadásának támogatására - 2011. évi költségvetése terhére – 40.000,-forintot biztosít.

A Kisebbségi önkormányzat a támogatásról szerződést köt.

 

Határidő: 2011. április 30.

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

 

5. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Haemus c. kulturális folyóirat megjelenésének támogatása és eljuttatása a Balgarszki Veszti c. havilappal együtt a Csuka Zoltán Városi Könyvtárba és az érdi bolgár közösséghez

 

Márta Ildikó: A Haemus c. lap, társadalmi és kulturális folyóirat, melyet 1991-ben a Magyarországi Bolgárok Egyesülete alapított. A Bolgár Országos Önkormányzat kiadványa. Javaslom képviselő társaimnak, hogy megjelenéséhez 40.000 Ft. támogatást nyújtsunk, és a Balgarszki Veszti c. havilappal együtt a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban kerüljenek elhelyezésre, melynek útján juttassuk el a helyi bolgár közösséghez.

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

9/2010. (IV. 11.) számú

h a t á r o z a t

 

a „Haemus” c. kulturális folyóirat kiadásának támogatásáról

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a „Haemus” c. kulturális folyóirat kiadásának támogatására - 2011. évi költségvetése terhére – 40.000,- forintot biztosít.

A Haemus c. folyóirat és a Balgarszki Veszti bolgár lap a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban kihelyezésre kerül, ezáltal eljuttatva a helyi bolgár közösséghez.

A Kisebbségi önkormányzat a támogatásról szerződést köt.

 

Határidő: 2011. április 30.

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

 

6. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Az Érden élő bolgárok és a bolgár közösséggel kapcsolatos dokumentumok további felkutatása a helyi médiák és kulturális intézmények segítségével

 

Márta Ildikó: Az érdi médiáknál - városi televízió, Rádió, Érdi Újság, Érdi Lap – a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban felhívás útján, keressük az Érden élő bolgár származású embereket, családokat, az érdi teljes lakosság körében a bolgár közösség életével kapcsolatos, birtokukban lévő dokumentumokat, fotókat. A már rendelkezésre álló és beérkező dokumentumokból kiállítást tervezünk a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban az év második felében. Javaslom a Képviselőknek, hogy amennyiben a médiáknál szükséges, a felhívás megjelentetéshez maximum 40.000 Ft-ot biztosítsanak. Kéri, hogy szavazzanak a javaslatról.

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

10/2010. (IV. 11.) számú

h a t á r o z a t

 

az Érden élő bolgárok és a bolgár közösséggel kapcsolatos dokumentumok felkutatásáról

 

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az Érden élő bolgárok és a bolgár közösséggel kapcsolatos dokumentumok felkutatásának támogatására - 2011. évi költségvetése terhére – maximum 40.000,--forintot biztosít szükség esetén.

 

Határidő: 2011. október 31.

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

 

7. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Tájékoztatás az érdi tavaszi Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Fesztivál ételkóstolója megszervezéséről

 

Márta Ildikó: Az elmúlt ülésen elfogadták, hogy a 2011. május 21-én megrendezésre kerülő Ófalusi Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Fesztiválon való részvétel támogatását. Felmerült annak lehetősége, hogy az ételkóstolóra saját maguk főzzenek. A Caravec Étterem megkereste, hogy vállalják az elmúlt évihez hasonlóan az ételkóstoló megtartását, helyben sütött grillezett ételeket készítenének. Ebben kéri képviselőtársai véleményét. Melyik megoldást tartják jobbnak.

 

Tanevné Vladova Bojána: Az elmúlt ülésen 350 ezer forint maximális támogatást fogadtak el. Véleménye szerint az ételkóstoló színvonalasabb megrendezése a Caravec Étterem segítségével lehetséges.

 

Molnárné Jorgova Mária: Egyetért képviselő társával, a Caravec Étterem nyújtson segítséget az ételkóstoló megrendezésében.

 

Márta Ildikó: Személye is egyetért az elhangzottakkal, ennek megfelelően fognak eljárni. Mivel több kérdés, észrevétel nincs, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.