Készült: Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2011. október 24-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: A megválasztott 4 képviselőből 3 fő: Márta Ildikó elnök,

  Tanevné Vladova Bojána elnökhelyettes,

                                                                                    Molnárné Jorgova Mária.

                       

Márta Ildikó: Köszönti képviselőtársait, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, hárman jelen vannak. Kéri, hogy fogadják el a napirendet. Felkéri Tanevné Vladova Bojána elnökhelyettest a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat testülete 3 igen szavazattal elfogadta a napirendet.

 

 

N A P I R E N D:

 

 1. Beszámoló a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban 2011. szeptember 21-én megrendezett ünnepségről
 2. Javaslat a 12/20011. (VIII. 15.) számú határozat módosítására
 3. Javaslat a Bolgár Oktatási Intézmények támogatására
 4. Javaslat a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda támogatására
 5. Javaslat a Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola támogatására
 6. Javaslat a Balgarszki Veszti újság támogatására
 7. Javaslat a Jantra Néptánc Egyesület támogatására
 8. Javaslat a BULFEST 2011. rendezvény támogatására
 9. Javaslat a Dimitrov Den rendezvény támogatására
 10. Javaslat a 2012. évi költségvetési koncepcióhoz
 11. Javaslat a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítésének elfogadására

 

NAPIREND ELőTT:

 

Márta Ildikó: Napirend előtt tájékoztatja képviselőtársait, hogy dr. Matejevszki Aszen 2011. október 29-én bolgár kisebbségi képviselői megbízásáról lemondott.

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Beszámoló a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban 2011. szeptember 21-én megrendezett ünnepségről

 

Márta Ildikó: Csuka Zoltán születésének 110. évfordulója és Bulgária függetlenségének ünnepe alkalmából tartották a közös rendezvényt. A Csuka Emléknapon történő bolgár rendezvény apropóját nemcsak a közös dátum, hanem a könyvtár névadójának délszláv irodalmi kötődése: köztük a bolgár nyelvről történő fordításai jelentették. A rendezvény sikeréről beszámolt az Érdi Újság szeptember 29-ei száma.

Szeptember 1-től a könyvtárban Bolgár hegyek, falvak címmel fotókiállítás volt szept. 22-éig.

Szeptember 21.: Délelőtt a Mese a jóságról c. előadást láthatták a Gyermekkönyvtárban

15 óra koszorúzás a Csuka Emlékházban Varga Szimeon a Pest Megyei Bolgár Önkormányzat alelnöke, a rendezvény fővédnöke részvételével.

17 órától a városi könyvtárban Szavak és gondolatok címmel bolgár írók műveiből adott elő magyar nyelven Hadzsikosztova Gabriella és Tóth József színészek, Eredics Dávid bolgár népzenei betétjeivel.

18 órától Tóth Viktor és jazz zenekara a Road Six Sax koncertje délszláv és klasszikus darabokkal. Ilyen jazzkoncertre a könyvtár munkatársai szerint még nem volt példa a könyvtárban.

19 órától a Prima Primevera c. angol-bolgár-magyar koprodukciós film vetítése.

A programok közt bolgár borkóstoló várta a vendégeket.

 

 

Márta Ildikó: Kéri képviselőtársait, hogy a beszámolót fogadják el.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

16/2011. (X. 24.) számú

h a t á r o z a t

 

a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban 2011. szeptember 21-én megrendezett ünnepségről szóló beszámoló elfogadásáról

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal elfogadja a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban 2011. szeptember 21-én Csuka Zoltán születésének 110. évfordulója és Bulgária függetlenségének ünnepe alkalmából  tartott rendezvényről szóló beszámolót.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a 12/20011. (VIII. 15.) számú határozat módosítására

 

Márta Ildikó: Augusztus 15-ei határozatukkal a Csuka Zoltán emléknap és Bulgária Függetlenségének Ünnepe rendezvényt 230.000,-forinttal támogatták, azonban ezt az összeget 10.005,-forinttal túlléptük. Kéri a határozat módosítását.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

17/2011. (X. 24.) számú

h a t á r o z a t

 

a 12/20011. (VIII. 15.) számú határozat módosításáról

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a 12/2011. (VII. 15.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a 2011. szeptember 21-én megrendezésre kerülő - Csuka Zoltán Városi Könyvtár névadója születésének 110 évfordulója és Bulgária Függetlenségi Ünnepe - közös rendezvény szervezésére és lebonyolítására 240.005,-forintot biztosít 2011. évi költségvetése terhére.”

 

Határidő: 2011. november 15.

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

 

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy:  Javaslat a Bolgár Oktatási Intézmények támogatására

 

Márta Ildikó: A Bolgár Országos Önkormányzat azzal a kéréssel fordult a kisebbségi önkormányzatokhoz, hogy a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvodának és a Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskolának helyet adó épület felújítási költségeihez lehetőségeikhez mérten járuljanak hozzá. Javaslom, hogy 150.000,-forinttal járuljunk hozzá a felújítási költségekhez.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

18/2011. (X. 24.) számú

h a t á r o z a t

 

a Bolgár Oktatási Intézményeknek helyet adó épület felújításának támogatásáról

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a Bolgár Oktatási Intézményeknek - Bolgár Kétnyelű Nemzetiségi Óvoda és Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola - helyet adó épület (1062 Bp., Bajza u. 44.) felújítási költségeihez - 2011. évi költségvetése terhére - 150.000,-forint támogatást nyújt.

A Kisebbségi Önkormányzat támogatási szerződést köt.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda támogatására

 

Márta Ildikó: A Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda támogatási kérelemmel fordult hozzánk, javaslom az Óvoda támogatását 100.000,-forinttal.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

19/2011. (X. 24.) számú

h a t á r o z a t

 

a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda támogatásáról

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda  részére - 2011. évi költségvetése terhére – működési költségeihez 100.000- forint támogatást nyújt.

A Kisebbségi Önkormányzat az intézménnyel támogatási szerződést köt.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

 

5. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola támogatására

 

Márta Ildikó: A Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola támogatási kérelemmel fordult hozzánk, javaslom 100.000,-forinttal való támogatásukat.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

20/2011. (X. 24.) számú

h a t á r o z a t

 

a Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola támogatásáról

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola  részére - 2011. évi költségvetése terhére – működési költségeihez 100.000- forint támogatást nyújt.

A Kisebbségi Önkormányzat az intézménnyel támogatási szerződést köt.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Márta Ildikó elnök

6. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Balgarszki Veszti újság támogatására

 

Márta Ildikó: A Bolgár Országos Önkormányzat által kiadott Balgarszki Veszti című kétnyelvű újság kiadását javaslom 100 ezer forinttal támogatni.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

21/2011. (X. 24.) számú

h a t á r o z a t

 

a „ Balgarszki Veszti” c. bolgár lap kiadásának támogatásáról

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a „Balgarszki Veszti” c. bolgár lap kiadásának támogatására - 2011. évi költségvetése terhére - 100.000,-forintot biztosít.

A Kisebbségi Önkormányzat a támogatásról szerződést köt.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

 

7. NAPIRENDI PONT

Tárgy:  Javaslat a BULFEST 2011. rendezvény támogatására

 

Márta Ildikó: A Bolgár Ifjúsági Egyesület szervezésében 2011. november 18-án a RaM Colosseumban (1133 Bp., Kárpát u. 23.) és november 19-én a Bolgár Művelődési Házban (1097 Bp., Vágóhíd u. 62.) megrendezendő BULFEST 2011 nemzetközi fesztivál költségeihez javasolja, hogy 200.000 Ft-tal járuljanak hozzá. Fellépő vendégek: Jantra és Roszica néptánccsoportok, (a Roszics együttesben 5 érdi gyermek fellépésével), Pravo zenekar, The Balkan Consort, Road Six Sax, Nikola Parov és zenekara, Weretics Szlobodan és Halász László harmónkiaművészek, Herczku Ágnas népdalénekes; vendégek Bulgáriából: Gaytan Orkestar, Slavia zenekar, Roza Bancseva és Alkszej Leszicski. A november 19-ei gálaműsorhoz csatlakozik a Zora zenekar és a Zeys Band. Kéri a program támogatását.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

22/2011. (X. 24.) számú

h a t á r o z a t

 

a 2011. évi BULFEST fesztivál támogatásáról

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a Bolgár Ifjúsági Egyesület szervezésében 2011. november 18-án a RaM Colosseumban (1133 Bp., Kárpát u. 23.) és 2011. november 19-én a Bolgár Művelődési Házban (1097 Bp., Vágóhíd u. 62.) megrendezésre kerülő BULFEST 2011 nemzetközi fesztivált 200.000,-forinttal támogatja 2011. évi költségvetési terhére.

A Kisebbségi Önkormányzat támogatási szerződést köt.

 

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

 

 

 

 

 

 

8. NAPIRENI PONT

Tárgy: Javaslat a Jantra Néptánc Egyesület támogatására

 

Márta Ildikó: A Jantra Néptánc Egyesület nagy hagyományokkal rendelkezik. Javasolja, hogy 300 ezer forinttal támogassák az Egyesület működési költségeit, többek között fellépéseikhez bolgár autentikus népviseleti ruhák, cipők, egyéb kiegészítők.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

23/2011. (X. 24.) számú

h a t á r o z a t

 

a Jantra Néptánc Egyesület támogatásáról

 

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a Jantra Néptánc Egyesület működési költségeihez (fellépéseikhez bolgár autentikus népviseleti ruhák, cipők, egyéb kiegészítők beszerzése) 2011. évi költségvetési terhére 300.000,-forint támogatással járul hozzá.

A Kisebbségi Önkormányzat támogatási szerződést köt.

 

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

 

9. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Dimitrov Den rendezvény támogatására

 

Márta Ildikó: Javasolja, hogy támogassák 100 ezer forinttal a Magyarországi Bolgárok Egyesülete szervezésében novemberben megrendezendő Dimitrov Den (Demeter Nap) rendezvényt. A névadó szent az ortodox egyház egyik legtiszteltebb szentje. A Demeter Nap a bolgár kertészek egyik legfontosabb ünnepe. Ezen a napon ünnepelték a kertekben végzett munka befejezését és a haszon szétosztását. Az ünnep hagyományosan a Bolgár Művelődési Házban kerül megrendezésre, Magyarország minden részéről érkeznek bolgár családok a rendezvényre.

 

 A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

24/2011. (X. 24.) számú

h a t á r o z a t

 

Dimitrov Den rendezvény támogatásáról

 

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a Magyarországi Bolgárok Egyesülete szervezésében megrendezésre kerülő Dimitrov Den (Demeter Nap) rendezvényt 100.000,-forinttal támogatja 2011. évi költségvetése terhére.

 

A Kisebbségi Önkormányzat támogatási szerződést köt.

 

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

 

 

 

10. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a 2012. évi költségvetési koncepcióhoz

 

Márta Ildikó: Elmondja, hogy minden évben kérnek javaslatot a kisebbségi önkormányzatoktól a város költségvetési koncepciójához. Kéri, hogy erről hozzanak határozatot a mai nap folyamán, a mellékelt tervezet alapján.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

25/2011. (X. 24.) számú

h a t á r o z a t

 

a 2012. évi költségvetési koncepcióhoz

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal elfogadja a határozat mellékletét képező javaslatokat a 2012. évi költségvetési koncepcióhoz, a helyi magyar és az országos bolgár kulturális program összehangolásával.

A koncepció a határozat mellékletét képezi.

 

 

11. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítésének elfogadására

 

Márta Ildikó: Megküldte a Költségvetési Iroda a 2011. évi költségvetés háromnegyedéves teljesítésről szóló adatokat, kéri az elfogadását.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

26/2011. (X. 24.) számú

h a t á r o z a t

 

a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítésének elfogadásáról

 

 

Megnevezés

2011.

évi bevételek

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Működési bevételek

0

0

12

-

Támogatásértékű bevételek

0

0

0

-

Pénzeszközátvételek

0

0

0

-

Pénzmaradvány

491

491

0

-

Támogatás

420

1872

1872

-

Költségvetési bevételek összesen:

911

2363

1884

-

Megnevezés

2011.

évi kiadások

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Személyi juttatás

0

0

0

-

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

-

Dologi kiadások

911

2233

736

36,65

Egyéb folyó kiadások

0

0

0

-

Támogatásértékű kiadások

0

0

0

-

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

130

130

-

Felhalmozási kiadások

0

0

0

-

Költségvetési kiadások összesen:

911

2363

866

-

           

 

Felelős: Márta Ildikó elnök

Határidő: 2011. november 24.

 

 

Márta Ildikó: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.