Készült: Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2011. december 9-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: A megválasztott 3 képviselőből 3 fő: Márta Ildikó elnök,

  Tanevné Vladova Bojána elnökhelyettes,

                                                                                    Molnárné Jorgova Mária.

                       

Márta Ildikó: Köszönti képviselőtársait, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, hárman jelen vannak. Kéri, hogy fogadják el a napirendet. Felkéri Tanevné Vladova Bojána elnökhelyettest a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat testülete 3 igen szavazattal elfogadta a napirendet.

 

 

N A P I R E N D:

 

  1. Javaslat megállapodás megkötésére Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával
  2. Javaslat a Vöröskereszt Érdi Szervezete ételosztásának támogatására
  3. Javaslat a Dimitrov Den támogatásáról szóló 24/2011. (X. 24.) számúhatározat módosítására
  4. Javaslat karácsonyi ajándékok beszerzésére

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat megállapodás megkötésére Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával

 

 

Márta Ildikó: Elmondja, hogy Érd Megyei Jogú Város kisebbségi/nemzetiségi önkormányzataival megkötött, érvényben lévő együttműködési megállapodások  felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy új együttműködési megállapodás megkötése racionálisabb a régiek módosítása helyett.

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

 

27/2011. (XII. 09.) számú

h a t á r o z a t

 

megállapodás megkötéséről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával

 

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal elfogadja az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésével kötendő együttműködési megállapodást, és felhatalmazza az elnököt annak aláírására.

 

Határidő: megállapodás aláírására: 2012. január 15.

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

 

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Vöröskereszt Érdi Szervezete ételosztásának támogatására

 

Márta Ildikó: A Vöröskereszt Érdi Szervezete Karácsony alkalmával rendezendő városi ünnepséghez kapcsolódóan ingyenes ételosztást szervez, melynek támogatására megkereséssel élt. Javasolja, hogy 50 ezer forinttal támogassák az ételosztást.

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

28/2011. (XII. 09.) számú

h a t á r o z a t

 

a Vöröskereszt Érdi Szervezete ételosztásának támogatásáról

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a Vöröskereszt Érdi Szervezete támogatásában megrendezésre kerülő ételosztásához – 2011. évi költségvetési terhére – 50.000,-forintot biztosít.

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a támogatásról szerződést köt.

 

Határidő: megállapodás aláírására: 2011. december 31.

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

 

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Dimitrov Den támogatásáról szóló 24/2011. (X. 24.) számú határozat módosítására

 

Márta Ildikó: A Dimitrov Den-re korábban átutalt 100.000 Ft-tal kapcsolatosan a Bolgár Művelődési Ház és a Magyarországi Bolgárok Egyesülete visszajelzett, hogy a felajánlott, azaz az Érdi Bolgár Kisebbségi önkormányzat által átutalt összeg több egyházi és egyéb év végi kulturális ünnep megrendezéséhez is támogatását jelent, mivel több szervezet és bolgár kisebbségi önkormányzat is jelezte a rendezvények lebonyolításában a támogatást. Tehát az általunk biztosított összeg a Jordanov Den (január 6), illetve a karácsonyi (december 26) Bolgár Művelődési Házban megrendezésre kerülő központi rendezvényekhez is támogatást jelent. Kéri, hogy a korábbi határozatot módosítsák a kérésükre az év végi, egyházi és kulturális rendezvények lebonyolítására egységesen vonatkozóan, amelyről szerződést kötnek.

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

29/2011. (XII. 9.) számú

h a t á r o z a t

 

a Dimitrov Den rendezvény támogatásáról szóló 24/2011. (X. 24.) számú határozat módosításáról

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a Dimitrov Den rendezvény támogatásáról szóló 24/2011. (X, 24.) számú határozat alapján átutalt összeget a Magyarországi Bolgárok Egyesülete szervezésében megrendezésre kerülő központi rendezvényekhez /Jordanov Den (január 6), Központi karácsonyi rendezvény (december 26.)/ is nyújtotta.

A felhasználásról a Kisebbségi Önkormányzat támogatási szerződést köt.

 

Határidő: Rendezvények függvényében

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

 

 

5. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat karácsonyi ajándékok beszerzésére

 

Márta Ildikó: Az elmúlt éveknek megfelelően szeretne az Érdi Kisebbségi Önkormányzat működéséhez Érden, városi szinten segítséget nyújtó személyeknek, intézményeknek karácsonyi ajándékkal szolgálni: 50.000 Ft támogatást javasol elkülöníteni.

 

 

 

30/2011. (XII. 9.) számú

h a t á r o z a t

 

karácsonyi ajándékok beszerzésének támogatásáról

 

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal karácsonyi ajándékok beszerzésének támogatására - 2011. évi költségvetése terhére – maximum 50.000,- forintot biztosít.

 

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: elnök

 

 

Márta Ildikó: Mivel több kérdés, észrevétel nincs, elmondja, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény30/I. §-a alapján az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat közmeghallgatást tart.