NAPIREND ELőTT:

 

Márta Ildikó: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri az elnökhelyettest. Javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással az ülés napirendjét a következők szerint fogadta el:

 

 

N A P I R E N D:

 

1. Javaslat a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban 2013. március 27-én megrendezésre kerülő színi előadás támogatására

 

2. Javaslat a 2013. június 1-én megrendezésre kerülő „Tavaszi Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Fesztivál” támogatására

 

3. Pénzügyi beszámolók elfogadása

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban 2013. március 27-én megrendezésre kerülő színi előadás támogatására

 

 

Márta Ildikó elnök: A korábbi évek sikerére és a bolgár tavaszi hagyomány felelevenítésére tekintettel ismételten támogatnánk a 2013. március 27-én 10:30 órás kezdettel óvodások és kisiskolások részére megrendezendő Fonalmese c. előadást Hadzsikosztova Gabriella előadásában az érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtárban. Ezek után a program a Művésznő irányításával bolgár "martenica" készítés lenne, a tavaszvárás hagyománya bemutatásával (fehér és vörös fonalból karkötőt/ kitűzőt/babát készítenek, amit az első gólya megpillantásáig kell viselni, utána egy gyümölcsfára/bokorra kell elhelyezni, viselni tovább nem szabad, így gazdag termés várható az évben). Az előadás költsége 25.000 Ft, melyről számla kerül benyújtásra.

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta a következő határozatokat:

 

4/2013. (III.11.)

határozat

 

a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban 2013. március 27-én megrendezésre kerülő színi előadásról

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a 2013. március 27-én az Érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtárban megrendezendő színi előadásra 25.000-forintot biztosít.

 

Határidő: 2013. április 30

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a 2013. június 1-én megrendezésre kerülő „Tavaszi Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Fesztivál” támogatására

 

 

Márta Ildikó elnök: Ötödik alkalommal kerül megrendezésre 2013. június 1-én a nemzetiségi fesztivál az ófalusi pincetulajdonosok fő szervezésében az Érden élő nemzetiségek meghívásával, hogy bemutassák hagyományaikat: néptánc, népzene, gasztronómiai kultúra. A tánccsoportok fellépésére (Roszica és Jantra), az étel- és italkóstoló megszervezésére max. 150 ezer Ft-ot szavazunk meg, számlák ellenében átutalásokkal, szerződéssel a tánccsoporttal.

 

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta a következő határozatokat:


5/2013. (III.11.)

határozat

 

a 2013. június 1-én megrendezésre kerülő „Tavaszi  Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Fesztivál” támogatásáról

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a 2013. június 1-én megrendezésre kerülő „Tavaszi Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Fesztivál”-on való részvételre maximum 150.000,-forint támogatást biztosít.

 

Határidő: 2013. július 31.

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat pénzügyi beszámolók elfogadására

 

Márta Ildikó: A tavalyi évben támogatott szervezetek pénzügyi beszámolóit megkaptuk, kéri, hogy döntsenek a beszámolók elfogadásáról.

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta a következő határozatokat:

 

6/2013. (III.11.)

határozat

 

pénzügyi beszámoló elfogadásáról

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal elfogadta a Magyar Vöröskereszt Érdi Szervezete pénzügyi beszámolóját a 2012. december 26-ai érdi ételosztás költségeihez nyújtott támogatásáról (10.000,-forint).

 

 

7/2013. (III.11.)

határozat

 

pénzügyi beszámoló elfogadásáról

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal elfogadta a Bolgár Hírek/Balgarszki Veszti nyomdaköltségeihez nyújtott támogatás felhasználásáról szóló beszámolót (40.000,-forint).  

 

 

8/2013. (III.11.)

határozat

 

pénzügyi beszámoló elfogadásáról

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal elfogadta a Bolgár Országos Önkormányzat pénzügyi beszámolóját

-         a hagyományőrző anyanyelvi tábor buszköltségeihez nyújtott támogatásról (80.000,-forint) és

-         a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda eszközeinek és bútorainak beszerzésre nyújtott támogatásról (ű.000,-forint).

 

 

9/2013. (III.11.)

határozat

 

pénzügyi beszámoló elfogadásáról

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal elfogadta a Bolgár Ifjúsági Egyesület pénzügyi beszámolóját

-         a Fertődön megrendezésre kerülő Bolgár Anyanyelvű és Népismereti tábor megrendezésére nyújtott támogatásról (ű.000,-forint), és

-         a Bulfest 2012. rendezvény megrendezéséhez nyújtott támogatásról (ű.000,-forint).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Márta Ildikó: Mivel több napirendi pont, kérdés, észrevétel nincs, az ülést bezárja. Megköszöni a részvételt.