NAPIREND ELőTT:

 

Márta Ildikó: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri az elnökhelyettest. Javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással az ülés napirendjét a következők szerint fogadta el:

 

 

N A P I R E N D:

 

1. Javaslat az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának elfogadására

 

2. Javaslat megállapodás megkötésére Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával

 

3. Javaslat a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának elfogadására

 

 

Márta Ildikó: A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája összeállította a tavalyi év gazdálkodásáról szóló elszámolást. Eszerint 2012-ben az önkormányzatnak 954 ezer forint bevétele volt, melyből 879 ezer forint kiadást teljesítettek. A szabad pénzmaradvány összege 75 ezer forint. Kéri a képviselőket a zárszámadás elfogadására.

 

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

 

 

 

10/2013. (IV. 22.) számú

h a t á r o z a t

 

az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról

 

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint fogadja el:

 

                                                                                                                ezer Ft

Bevétel

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Saját bevétel

0

20

20

Támogatás értékű bevétel

0

0

0

Támogatás előző évről

0

0

0

Pénzmaradvány 2011. évi

0

409

409

Támogatás

215

525

525

Bevétel összesen

954

954

954

 

 

 

 

 

 

 

    ezer Ft

Kiadás

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Dologi kiadások

215

424

349

Támogatások

0

180

180

Pénzeszköz átad. Áht-n kívülre

0

Kiadás összesen

215

954

879

Fel nem használt bevétel (Pénzmaradvány)

0

0

75

 

A költségvetési pénzmaradványát   75 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből:

- áthúzódó, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 0 Ft

- szabad pénzmaradvány:  75 ezer Ft.

 

Határidő: 2013. április 30.

Elnök: Márta Ildikó elnök

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat megállapodás megkötésére Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával

 

Márta Ildikó: A tavalyi évben megkötött megállapodás módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény időközben bekövetkezett változása miatt szükséges.

Kéri a javaslat elfogadását.

 

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

 

 

 

11/2013. (IV. 22.)                                                                   

határozat

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosításáról

 

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 14/2012. (V.22.) határozattal elfogadott, az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás III.1. fejezetének 1.3. és 1.4. pontját, valamint V.4. pontját – a megállapodás többi részének változatlanul hagyása mellett – a következők szerint módosítja:

 

„1.3. A költségvetési koncepció elkészítéséhez szükséges információkat a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája az elnök részére legkésőbb október 15. napjáig átadja. A Közgazdasági Iroda a költségvetési koncepció elkészítéséhez segítséget nyújt az elnöknek.

 

1.4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetét az elnök a képviselő-testületnek október 31-ig nyújtja be az Áht. 26. §, illetve 24. §-a alapján. A koncepcióról szóló határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat a döntés aláírásától számított 3 munkanapon belül, tájékoztatásul megküldi a Polgármesteri Hivatalnak.”

 

„4. A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája az Áht. 87. § (2) bekezdése alapján a Nemzetiségi Önkormányzat I. félévéről és háromnegyedévéről a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal tájékoztatót készít a képviselő-testület elé történő benyújtást megelőző 2 munkanapon belül, de legkésőbb szeptember 10-ig, illetve október 15-ig és azt az elnök részére átadja, amit az elnök benyújt a képviselő-testületnek szeptember 15-ig, illetve október 31-ig”.

 

Határidő: a megállapodás aláírására – 2012. május 15.

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

 

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

 

 

Márta Ildikó: A 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény időközben bekövetkezett változása miatt szükséges. Kéri, hogy fogadják el a javaslatot.

 

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

12/2012. (IV. 24.) számú

h a t á r o z a

 

a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal elfogadja a határozat mellékletét képező 2014. évi költségvetési koncepcióját.

 

Melléklet:

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat

2014. évi költségvetési koncepciója

 

A Bolgár Országos és Nemzetiségi Önkormányzatok célja, hogy színvonalas kulturális műsorok és hagyományőrző rendezvények által segítse a Magyarországon élő bolgár közösség nemzeti identitásának megőrzését, hozzájáruljon az anyanyelv használata és fejlesztése körülményeinek javításához, elősegítse a kulturális autonómia feltételeit, ismertesse a bolgár kulturális értékeket.

Az éves kulturális tervet, költségvetési koncepcióját a Magyarországi Bolgárok Egyesületével, a Fővárosi Bolgár Önkormányzattal, a Budapesti Bolgár Iskolával, a Bolgár Ifjúsági Egyesülettel és a Bolgár Ortodox Egyházközösséggel, a Bolgár Kulturális Intézettel szorosan együttműködve, a helyi (fővárosi és vidéki) magyar és nemzetiségii önkormányzatok tevékenységének összehangolásával kívánja megvalósítani. Az állandó programokon és az egyes rendezvényeken való részvételen, támogatásának megszervezésében a rendelkezésre álló összegek ismeretében közreműködik.

 

I. BOLGÁR ÜNNEPEK ÉS KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK, AMELYEK MEGRENDEZÉSRE KERÜLNEK MAGYARORSZÁGON MINDEN ÉVBEN

 

január

Jordánovden. Délelőtti ünnepi mise a Bolgár Ortodox Templomban.

Vízkereszt ünnep és hajóút a Dunán. Régi hagyomány felelevenítése. Fogadás.

 

Bába nap. Közös rendezvény a Magyarországi Bolgárok Egyesületével.

Helyszín: Bolgár Művelődési Ház.

 

február 

Trifon-napi ünnep. A szőlőmetszés egyházi és népi szertartása. Fellépnek a magyarországi bolgár tánccsoportok. Közös rendezvény a Magyarországi Bolgárok Egyesületével, és a Bolgár Ortodox Egyházzal. (helyszín: a Bolgár Templom és annak kertje, ahol a szőlőmetszés hagyományos szertartását is végig követhetjük. Este a Bolgár Művelődési Ház programja.)

 

március 3.  

Bulgária nemzeti ünnepe. A Bolgár Országos Önkormányzat és a Magyarországi Bolgárok Egyesületének társszervezésével a Bolgár Művelődési Házban megtartandó protokolláris ünnepség; magyarországi bolgár művészek és bolgár vendégművészek műsora.

 

március-április

A Tavaszi Fesztivál keretein belül bulgáriai művészek vendégszereplése.

Szervező: Bolgár Országos Önkormányzat.

április

Bolgár (Ortodox) Húsvét. Húsvéti mise a Bolgár Ortodox Templomban.

A mise alatt  - bolgár egyházi kórus a Bolgár Ortodox Templomban.

 

május 

Szt. György-napi ünnepség. Közös rendezvény a Magyarországi Bolgárok Egyesületével.

Kórus-koncert. Helyszín: Bolgár Ortodox Templom.

 

május

Cirill és Metód emlékművének megkoszorúzása Zalaváron. Busz szervezése.

 

május 

A szláv írásbeliség és a bolgár kultúra napja. Társszervezésben a Magyarországi Bolgárok Egyesületével és a Fővárosi Bolgár Kisebbségi Önkormányzattal a bolgár kultúra napja alkalmából hagyományosan a Széchenyi-hegyen rendezendő ünnep. A Martenica, Jantra, Zornica táncegyüttesek közreműködése. Vendég együttesek (zenekar, tánccsoport színház) Bulgáriából. Történelmi játékok. Mesterségek utcája. A vidéki bolgárok részére szükség esetén buszos szállítás megszervezése.

 

Pro Cultura Bulgarica kitüntetés átadása

 

június 

Hriszto Botev budapesti mellszobrának megkoszorúzása

 

június vagy július 

Gyermekek bulgáriai táboroztatásának megszervezése

június harmadik, negyedik hete

Bulfest bolgár-magyar népművészeti tábor megszervezése. Helyszínek: Sopron, Fertőszéplak, Fertőd.

 

július vége- augusztus eleje

Bulgáriai buszos utazás megszervezése, a többi bolgár önkormányzattal együtt, a hagyományos polikraistei (Bulgária) búcsúra.

 

szeptember

Tanévnyitó ünnepség. Közös rendezvény a budapesti bolgár iskolával

Tanévnyitó ünnepség a szombati iskolában – Helyszín: Bolgár Ortodox Templom.

 

szeptember 22.

Bulgária függetlenségének napja. Helyszín: Magyarországi Bolgárok Egyesülete, Lónyay u.

Társszervezésben más bolgár önkormányzatokkal.

Október 

 Szegedi Bolgár napok a Szegedi őszi fesztivál keretein belül

 

Október

Bolgár kertészek emlékművének megkoszorúzása Felsőzsolcán.

 

november 1.

Mindenszentek és halottak napja. A bolgár katonai temető megkoszorúzása Harkányban.

 

november

Hagyományőrző Demeter-nap (a bolgár kertészek ünnepe). Társszervezésben a Magyarországi Bolgárok Egyesületével.

Lazar Ivanov díj átadása

 

november 

Bulfest, hagyományos kulturális est, magyarországi és bolgár táncegyüttesek és zenekarok fellépésével

 

december 

Mikulás-ünnepség gyerekeknek. Bolgár vendégművészek szereplése. Helyszín: Bolgár Művelődési Ház.

 

December 

Karácsonyi est, hagyományos évzáró bál. Helyszín: Bolgár Művelődési Ház.

 

 

II. ÁLLANDÓ JELLEGű EGYÉB ORSZÁGOS SZINTű PROGRAMOK

 

Haemus kulturális és társadalmi folyóirat kiadása

Balgarszki Veszti havilap kiadása

Jantra, Roszica táncegyüttesek támogatása, menedzselése

Malko Teatro – bolgár kisebbségi színház támogatása, menedzselése

Magyarországon élő bolgár képzőművészek támogatása, kiállításuk megszervezése

Szótár kiadása

 • Magyarországon élő bolgár írók és költők felkutatása, irodalmi estek megszervezése
 • Könyvbemutatók
 • Filmklub megszervezése, bolgár művészfilmek vetítése
 • Nyugdíjas klub támogatása
 • Balkán Klub megszervezése
 • Baba-mama Klub megszervezése, támogatása
 • Irodalmi Klub /Irodalmi Kávéház címmel/ megszervezése, támogatása
 • Nagyszabású rendezvények, nemzetközi fesztiválokon való részvétel megszervezése, anyaországi színházi előadások meghívása, megszervezése
 • Külföldről és belföldről érkező produkciók, hagyományőrző előadások társszervezése
 • Egész napos gyermek és felnőtt programok társszervezése
 • Iparművészeti- és fotókiállítások szervezése
 • Könyvkiadás, zene CD kiadásának támogatása együttműködve más  

            bolgár szervezetekkel

 • A bolgár nyelv ápolása, Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola szervezése, támogatása,  
 • A Magyarországon élő bolgárok történetének kutatása
 • A Budapesten és vidéken élő bolgár származású emberek felkutatása együttműködve a többi kerületi bolgár önkormányzattal, anyagok archiválása, videofelvételek készítése, interjúk készítése, archívum digitalizálása
 • Történelmi anyagok feldolgozása
 • Helytörténeti kiadványok, multimédiás CD elkészítésének folytatása
 • Műemlékek ápolása, felkutatása
 • WEB-oldalak folyamatos frissítése
 • Eseménynaptár készítése
 • Folyamatos kapcsolattartás és együttműködés a Magyarországon működő bolgár kulturális szervezetekkel: Bolgár Ifjúsági Egyesület, Pro Schola Bulgarica Alapítvány,

Pro Cultura Bulgarica Alapítvány

 • Testvérvárosi kapcsolatok alakításának, ápolásának támogatása

 

 

Márta Ildikó: Mivel több napirendi pont, kérdés, észrevétel nincs, az ülést bezárja. Megköszöni a részvételt.