NAPIREND ELőTT:

 

Márta Ildikó: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri az elnökhelyettest. Javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, egyhangú szavazással az ülés napirendjét a következők szerint fogadta el:

 

 

N A P I R E N D:

 

  1. Javaslat a ravdai gyermektábor megvalósításának támogatására
  2. Beszámoló a Malko Teatro Színház előadásáról

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a ravdai gyermektábor megvalósításának támogatására

 

Márta Ildikó elnök: Az elmúlt években a nyári időszak alatt, a Magyarországi Bolgárok Egyesülete szervezte és támogatta a nyári tábort, bolgár származású gyermekek részére. Az idén július 15-29. között kerülne sor a táborozásra. Mivel a Magyarországi Bolgárok Egyesülete, az általa benyújtott nyári táboroztatási pályázaton keresztül nagy összeghez nem tud hozzájutni, ezért kéri a települési nemzetiségi önkormányzatok támogatását a tábor kiadásaihoz. Javaslom, hogy a ravdai gyermektábor buszköltségéhez járuljunk hozzá 20 ezer forinttal. A buszköltség számlájáról másolatot, illetve az utalt összeg felhasználásáról beszámolót kérünk az Egyesülettől.

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

15/2013. (VII. 8.) számú

h a t á r o z a t a

 

a ravdai gyermektábor megvalósításának támogatásáról

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, egyhangú szavazással a Magyarországi Bolgárok Egyesülete részére 20.000,-ezer forint támogatást nyújt a ravdai gyermektábor buszköltségeihez.

 

Felelős: Márta Ildikó elnök

Határidő: 2013. augusztus 15.

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Beszámoló a Malko Teatro Színház előadásáról

 

Márta Ildikó elnök: A 13/2013. (V.6.) számú határozatunkkal döntöttünk az érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtárban, a Malko Teatro Színház bemutatásában megrendezésre kerülő Marlene Dietrich sanzon estje című előadás támogatásáról. A beszámolót megkaptuk.

Május 8-án a kb. 70 fős közönség előtt megrendezésre került a
DIETRICH 21. Az Előadásnak nagy sikere volt. Hadzsikosztova Gabriella és a stáb nagyszerű produkcióval igazi színházat varázsolt 60 percre a szűkös könyvtári térből.

Javaslom a beszámoló elfogadását.

 


Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

16/2013. (VII. 8.) számú

h a t á r o z a t a

 

a Malko Teatro Színház

Dietrich 21. előadása beszámolójának elfogadásáról

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, egyhangú szavazással elfogadja a Malko Teatro Színház Dietrich 21. előadása beszámolójának elfogadásáról

 

 

 

Márta Ildikó elnök: Mivel kérdés, észrevétel nincs, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.