Készült: A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2013. október 31-én, a Polgárok Háza 202. termében megtartott rendkívüli üléséről

 

 

Jelen vannak: 3 fő képviselő:  Márta Ildikó elnök,

               Tanevné Vladova Bojána elnökhelyettes,

                                                  Molnárné Jorgova Mária.

 

Horváth Andrea, a Polgármesteri Hivatal munkatársa

 

 

 

 

NAPIREND ELőTT:

 

Márta Ildikó elnök: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri az elnökhelyettest. Elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívására azért volt szükség, mert a háromnegyedéves tájékoztató megtárgyalásának határideje október 31. A háromnegyedéves beszámolót a Közgazdasági Iroda október 30-án délután bocsátotta rendelkezésre, így a jogszabály betartása miatt szükséges a rendkívüli ülés. Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirend elfogadására

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.        Tájékoztató a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről

2.        Javaslat a BULFEST támogatására

3.        Javaslat a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda támogatására

4.        Javaslat a Balgarszki Veszti c. bolgár lap kiadásra, terjesztésének támogatására

5.        Javaslat bolgárkertész emlékmű létrehozásának támogatására

 

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

 

N A P I R E N D:

 

  1. Tájékoztató a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről
  2. Javaslat a BULFEST támogatására
  3. Javaslat a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda támogatására
  4. Javaslat a Balgarszki Veszti c. bolgár lap kiadásra, terjesztésének támogatására
  5. Javaslat bolgárkertész emlékmű létrehozásának támogatására

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről 

 

 

Márta Ildikó elnök: A Polgármesteri Hivatal az államháztartási törvénynek megfelelően elkészítette a 2013. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót. Kéri a tájékoztató tudomásul vételét.

 

 

Az előterjesztett tájékoztató:

 

a Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2013. I-III. né költségvetés teljesítésének elfogadására

 

 

Megnevezés

2013.

évi bevételek

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Működési bevételek

0

6

9

-

Támogatásértékű bevételek

0

0

0

-

Pénzeszközátvételek

0

0

0

-

Pénzmaradvány

0

75

0

-

Támogatás

222

683

683

-

Költségvetési bevételek összesen:

222

764

692

-

 

 

Megnevezés

2013.

évi kiadások

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Személyi juttatás

0

0

0

-

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

-

Dologi kiadások

128

147

42

Egyéb műk. célú kiadások

0

0

0

-

Támogatásértékű kiadások

94

294

0

-

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

120

20

17

Felhalmozási kiadások

0

0

0

-

Költségvetési kiadások összesen:

222

764

167

22

 

 

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

 

 

19/2013. (X.31.)

h a t á r o z a t

 

 a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi  költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről

 

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint tudomásul veszi:

 

 

 

 

Megnevezés

2013.

évi bevételek

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Működési bevételek

0

6

9

-

Támogatásértékű bevételek

0

0

0

-

Pénzeszközátvételek

0

0

0

-

Pénzmaradvány

0

75

0

-

Támogatás

222

683

683

-

Költségvetési bevételek összesen:

222

764

692

-

 

 

Megnevezés

2013.

évi kiadások

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Személyi juttatás

0

0

0

-

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

-

Dologi kiadások

128

147

42

Egyéb műk. célú kiadások

0

0

0

-

Támogatásértékű kiadások

94

294

0

-

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

120

20

17

Felhalmozási kiadások

0

0

0

-

Költségvetési kiadások összesen:

222

764

167

22

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Márta Ildikó  elnök

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a BULFEST támogatására

 

 

Márta Ildikó: Javaslatot tesz a BULFEST támogatására 30 ezer forinttal.

 

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

 

20/2013. (X.31.)

h a t á r o z a t

 

a BULFEST támogatásáról

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a Bolgár Ifjúsági Egyesület szervezésében megrendezésre kerülő Bulfest nemzetközi művészeti fesztivál megrendezését 30.000,-forinttal támogatja 2013. évi költségvetési terhére.

 

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

 

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda támogatására

 

 

Márta Ildikó: Javaslatot tesz a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda támogatására 30 ezer forinttal.

 

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

 

21/2013. (X.31.)

h a t á r o z a t

 

a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda támogatásáról

 

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda működéséhez 30.000,-forint támogatást nyújt 2013. évi költségvetése terhére.

 

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

 

4. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Balgarszki Veszti c. bolgár lap kiadásra, terjesztésének támogatására

 

 

Márta Ildikó: Javaslatot tesz a Balgarszki Veszti c. bolgár lap kiadásának, terjesztésének támogatására, 30 ezer forinttal.

 

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

 

22/2013. (X.31.)

h a t á r o z a t

 

a „ Balgarszki Veszti” c. bolgár lap kiadásának, terjesztésének  támogatásáról

 

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat a „Balgarszki Veszti” c. bolgár lap kiadásának, terjesztésének támogatására - 2013. évi költségvetése terhére - 30.000,-forintot biztosít.

 

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

 

 

 

 

 

5. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat bolgárkertész emlékmű létrehozásának támogatására

 

 

Márta Ildikó: Javaslatot tesz a Bolgárkertész emlékmű létrehozásának, avatásának  30 ezer forinttal történő támogatására Budapesten. 

 

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

 

23/2013. (X.31.)

h a t á r o z a t

 

a bolgárkertész emlékmű létrehozásának és avatásának támogatásáról

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat a bolgárkertész emlékmű létrehozását, avatását Budapesten 30.000,-forinttal támogatja 2013. évi költségvetése terhére.

 

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

 

 

Márta Ildikó elnök: Mivel további napirendi pont nincs, megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.