Készült: Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről.

 

Jelen vannak: A megválasztott 4 képviselőből 4 fő:   Dr. Hricz Andrea,       

                                                                                              Martonosi Tamás,       

Németh József,           

Szmolárné Nagy Marianna.                

                                                                                                         

N A P I R E N D:

 

1.      A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a kisebbségi önkormányzati választás eredményéről (Megbízólevelek átadása)

      Előadó: Dr. Csigi Zsolt, a HVB elnöke 

 

 

2.      A kisebbségi önkormányzati képviselők eskütétele

 

 

3.      A kisebbségi önkormányzat elnökének megválasztása

Előadó: Németh József korelnök

 

 

4.      A kisebbségi önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a kisebbségi önkormányzati választás eredményéről (Megbízólevelek átadása)

           

Előadó: Dr. Csigi Zsolt, a HVB elnöke 

 

Dr. Csigi Zsolt: Elmondja, hogy a Helyi Választási Bizottság egyik első feladata a kisebbségi önkormányzati választások kitűzése volt, mivel Érden nyolc kisebbség esetében haladta meg a 30 főt a választói jegyzékére felvételüket kérő választópolgárok száma. A választást október 3-ára tűzte ki a Bizottság. E napon külön szavazókörben adhatták le szavazataikat, a magukat bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, ruszin vagy szerb kisebbséginek valló magyar állampolgárok. A Bizottság a jelölési időszakban folyamatosan vette nyilvántartásba a 39 kisebbségi képviselő jelöltet. Október 3-án, a választás napján a bizottság megállapította a választás eredményét. A Helyi Választási Bizottság a beérkezett jegyzőkönyvek alapján állapította meg a választás eredményét. A választás ún. egyéni listás rendszerben zajlott, ami azt jelenti, hogy egy szavazólapon 4 jelöltre lehetett érvényes szavazatot leadni. A kisebbségi önkormányzatok létszáma a törvény módosítása következtében 4 képviselő. Ismerteti a választás eredményét, kéri a megválasztott képviselőket, hogy  megbízólevelüket vegyék át.

 

 

 

 

Bolgár kisebbség:   

 

1. Dr. Matejevszki Aszen                                10 szavazatot

2. Márta Ildikó                                                14 szavazatot

3. Molnárné Jorgova Mária                               8 szavazatot

4. Tanevné Vladova Bojána                             8 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Cigány kisebbség:  

 

1. Balogh Csaba                                             55 szavazatot,

2. Balogh Gusztáv                                           32 szavazatot,

3. Majsai Ferenc                                             39 szavazatot,

4. Sárközi Lajos                                              16 szavazatot, kapott és lett képviselő.

 

Görög kisebbség:  

 

1. Ajanidisz Pandelisz                          19 szavazatot,

2. Joresz Anikó                                               20 szavazatot,

3. Szopkó Aphrodité                                       19 szavazatot,

4. Szopkóné Papakosztandisz Eleni                 26 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Horvát kisebbség: 

 

1. Antunovits Antal                                          67 szavazatot,

2. Piszák Lászlóné                                           60 szavazatot

3. Szabó Marianna                                          63 szavazatot,

4. Weszelovits Istvánné                                   58 szavazatot kapott és lett képviselő

 

Lengyel kisebbség:  

 

1. Molnárné Sagun Zdzislawa Maria                17 szavazatot,

2. Morvay Malgorzata Rozália             17 szavazatot,

3. Szczerba Krzysztof Piotr                             15 szavazatot,

4. Tanyi Márton                                              18 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Német kisebbség: 

 

1. Eszes Mária                                                77 szavazatot,

2. Falusiné Matics Zsuzsanna               51 szavazatot,

3. Hazenauer Dániel                                         67 szavazatot,

4. Tölgyesi Ottóné                                           63 szavazatot kapott és lett képviselő. 

 

 

Ruszin kisebbség:

 

1. Dr. Hricz Andrea                                         12 szavazatot,

2. Martonosi Tamás                                        12 szavazatot,

3. Németh József                                            10 szavazatot,

4. Szmolárné Nagy Marianna                           10 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

 

 

Szerb kisebbség:   

 

1. Csánics Sándor                                           16 szavazatot,

2. Gyukin Szvetozár                                        18 szavazatot,

3. Gyukin Tijana                                              16 szavazatot,

4. Rockov Milán                                             16 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A kisebbségi önkormányzati képviselők eskütétele                                    

 

Dr. Csigi Zsolt: Kéri a kisebbségi képviselőket, hogy az eskütételhez álljanak fel, és mondják utána az eskü szövegét. Az eskütételt követően kéri, írják alá az Érdi Krónikát.

 

A kisebbségi önkormányzati képviselők a törvényben előírt esküt letették.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A kisebbségi önkormányzat elnökének megválasztása                                    

           

Előadó: Németh József  korelnök 

 

Németh József: Köszönt mindenkit az október 3-án megválasztott Ruszin Kisebbségi Önkormányzat alakuló ülésén.

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 4 megválasztott képviselőből 4 fő jelen van, így az alakuló ülés határozatképes. A kisebbségi önkormányzat alakuló ülésének kötelező napirendi pontja az önkormányzat elnökének megválasztása. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 30/N § (1) bekezdése előírja, hogy a kisebbségi önkormányzat a tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt választ. Az önkormányzati törvény 12. § (6) bekezdése lehetővé teszi, hogy a testület az elnököt és az elnökhelyettest titkos szavazással is megválaszthatja. Kéri a Képviselő-testületet szavazzon arról, hogy az elnököt és az elnökhelyettest titkos szavazással választja-e meg.

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag úgy foglalt állást, hogy az önkormányzat elnökét és elnökhelyettesét nyílt szavazással választja meg

 

Németh József: Indítványozza, hogy a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnökének Németh József képviselőt válassza meg a testület.

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

1/2010. (X. 14.) számú

h a t á r o z a t

 

az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnökének megválasztásáról

 

Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete Németh József képviselőt az önkormányzat elnökének megválasztotta.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A kisebbségi önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása                                    

               Előadó: Németh József elnök 

 

Németh József: A következő napirendi pont az önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 30/N § (1) bekezdése előírja, hogy a kisebbségi önkormányzat a tagjai közül az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású elnökhelyettest választ. Javasolja, hogy a testület Szmolárné Nagy Marianna képviselőt válassza meg elnökhelyettesnek.

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

2/2010. (X. 14.) számú

h a t á r o z a t

az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztásáról

 

Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete  Szmolárné Nagy Marianna képviselőt az önkormányzat elnökhelyettesének megválasztotta.

 

 

Németh József: Reményét fejezi ki, hogy a testület eredményesen fogja végezni munkáját. Megkérdezi, van-e valakinek észrevétele, kérdése, javaslata.

 

Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el.

 

Németh József: Megköszöni az alakuló ülésen való részvételt, és az ülést bezárja.