Készült: Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. december 6-án megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: A megválasztott 4 képviselőből 4 fő:   Dr. Hricz Andrea,

Martonosi Tamás,      

Németh József,           

Szmolárné Nagy Marianna.    

 

          

Németh József: Köszönti a képviselőtársait. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 4 fő jelen van. Elmondja, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 30/E. § (1) bekezdése értelmében Szmolárné Nagy Marianna elnökhelyettes és Dr. Hricz Andrea képviselő kezdeményezésére összehívta. Továbbá javasolta, hogy a Nek. Törvény 30/I. §-a alapján a mai ülés után 17 órától tartsanak közmeghallgatást.

Kéri, hogy fogadják el a napirendet. Felkéri Szmolárné Nagy Marianna elnökhelyettest a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat testülete 4 igen szavazattal elfogadta a napirendet.

 

 

N A P I R E N D:

1. Javaslat Mikulás napi ajándékosztásra

2. Javaslat karácsonyi rendezvény lebonyolítására

3. Javaslat Manajló Iván művészeti katalógus kiadásának támogatására

            17 órától közmeghallgatás

 

 

1. NAPIRNDI PONT

Tárgy: Javaslat Mikulás napi ajándékosztásra

 

Szmolárné Nagy Marianna: Javasolja, hogy a Görög Katolikus szertartás szerint december 19-én tartsanak Mikulás napi ajándékosztást, melyre 2011. évi költségvetésük terhére 100 ezer forint támogatást javasol meghatározni.

 

 

Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

11/2011. (XII. 6.) számú

h a t á r o z a t

 

a Mikulás napi ajándékosztásról

 

 

Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal a Görög Katolikus szertartás szerinti 2011. december 19-én tartandó Mikulás napi ajándékosztásra – 2011. évi költségvetése terhére – maximum 100.000,-forint támogatást nyújt.

 

Felelős: Németh József elnök

Határidő: 2011. december 31.

 

 

 

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat Karácsonyi rendezvény lebonyolítására

 

Németh József: Javasolja, hogy 2012. január 6-án tartsák meg karácsonyi rendezvényüket, melynek lebonyolítására költségvetésük terhére 250 ezer forintot határozzanak meg.

 

Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

12/2011. (XII. 6.) számú

h a t á r o z a t

 

a karácsonyi rendezvény lebonyolításáról

 

Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal a 2012. január 6-án tartandó karácsonyi ünnepség lebonyolítására – 2011. évi költségvetése terhére – maximum 250.000,-forint támogatást nyújt.

 

Felelős: Németh József elnök

Határidő: Rendezvény lebonyolításának függvényében

 

 

 

3.  NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat Manajló Iván művészeti katalógus kiadásának támogatására

 

Szmolárné Nagy Marianna: Támogatási kérelem érkezett a Váci Ruszin Önkormányzattól Manajló Iván ruszin festőművész katalógusának kiadására. Manajló Iván, ruszin festőművész a hazai ruszin mozgalom egyik prominens tagja volt. Születésének 70. évfordulóját (post umus) ünnepeljük 2012 januárjában. A Váci Ruszin Önkormányzatunk, megtisztelve a művész emlékét, retrospektív kiállítások szervezése mellett, egy méltó katalógus kiadását tervezi az évforduló alkalomból. A ruszin-magyar nyelvű kiadvány megjelentetésének összköltsége 1,4 M Ft, mely összegből az Önkormányzatunk és a művész családja a felét tudja vállalni. A fennmaradó összeget a magyarországi ruszin önkormányzatok összefogásával, illetve magán támogatásokból szeretnék megteremteni

 

Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

13/2011. (XII. 6.) számú

h a t á r o z a t

 

Manajló Iván művészeti katalógus kiadásának támogatásáról

 

Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal Manajló Iván ruszin festőművész katalógusának kiadásához – 2011. évi költségvetése terhére – 5.000,-forint támogatást nyújt.

 

Felelős: Németh József elnök

Határidő: 2011. december 31.

 

 

 

 

 

 

 

 

Németh József: Megköszöni a részvételt, kéri, hogy 17 órától tartsák meg a közmeghallgatást.