Készült: Az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. december 6-án megtartott közmeghallgatásáról.

 

Jelen vannak:            Dr. Hricz Andrea,

Martonosi Tamás,       

Németh József,           

Szmolárné Nagy Marianna.     

 

 

Németh József elnök: Mivel érdeklődő a közmeghallgatáson nem jelent meg, tájékoztatást ad képviselőtársainak a 2011. évben megvalósult programokról.

 

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat célja, hogy hagyományőrző rendezvények által segítse a ruszin közösség nemzeti identitásának megőrzését, ismertesse a ruszin kulturális értékeket.

 

Érden a 2010. évi választás után alakult meg az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat.

A hazai ruszin közösség több civil szervezettel is rendelkezik. 1991-ben alakult a Magyarországi Ruszinok Szervezete, 1993-ban jött létre a Magyarországi Ruszinok (Ruténok) Országos Szövetsége, 2003-ban alakult meg a Hodinka Antal Ruszin Értelmiségi Közhasznú Egyesület, amely Ruszin Kulturális Egyesülettel közösen vesznek részt a ruszin kisebbségi közösség országos szintű rendezvényein, konferenciáin és hagyományőrző műsorainak megszervezésében és lebonyolításában. Tevékenységükkel hozzájárulnak a Ruszin Világ című lap rendszeres megjelentetéséhez és terjesztéséhez. 2005. év őszén a ruszin társadalmi szervezeti megalakították a magyarországi Ruszin Civil Szervezetek Szövetségét, amely képviseli a hazai ruszinokat a Ruszin Világtanácsban. A RUKISÖSZ Közhasznú Egyesületet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság jegyezte be 2005. április 22-én. Alapvető célkitűzés a ruszin identitású emberek érdekképviselete Magyarországon országos hatáskörű szervezetként. Szervezett formában – közhasznú egyesületként – próbálja meg Magyarországon az egyetemes ruszin érdekeket képviselni, megvalósítani a közös ruszin álmot: a némileg eltérő alapokkal és érdekeltségekkel rendelkező magyarországi ruszin közösségek között megteremteni a ruszin összefogást és a közös képviseletet a hétköznapi élet valamennyi szegmensében.

2011. május 21-én már az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat is részt vett a hagyományosan megrendezésre kerülő „Ófalusi Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Fesztivál”-on.

Támogattuk a magyarországi ruszinok közéleti, tájékoztató havilapja, a Ruszin Világ című újság megjelenését.

A szórványban élő nemzetiség közösségi kötődésének megtartásában pótolhatatlan az évente megjelenő Ruszin Kalendárium Almanach című évkönyv kiadása, melynek megjelenéséhez hozzájárult az Érdi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat testülete.

Ezek a könyvek a történelem során rendkívül fontos szerepet töltöttek és töltenek be ma is a ruszinok életében. A kalendáriumok iránt napjainkban is nagy az igény, hiszen a hagyományok leírása, a fontos események jelölése mellett művészeti értékekkel is bír a kiadvány.

Az idén Karácsonykor Róma Szent Péter terét a Kárpátok legmagasabb hegyéről, a Hoverláról származó fenyőfa díszíti. Kárpátaljáról és Magyarországról zarándokok indulnak Rómában, ahol 2011. december 16-án, VIII. Benedek pápa megáldja a fenyőt. A programban: Szent Liturgia a Szent Antal templomban és a Maria Majore Bazilikában a boldoggá avatott Romzsa Tódor püspök pappá szentelésének 75. évfordulója tiszteletére. Támogatást nyújtottunk a Zarándoklaton történő részvételre.

Támogatást nyújtunk a Görög Katolikus szertartás szerint Mikulás napi ajándékosztáshoz, melyre december 19-én kerül sor.

A karácsonyi rendezvény lebonyolítására 2012. január 6-án kerül sor, melynek megrendezését szintén támogatjuk.

Támogatjuk Manajló Iván, művészeti katalógus kiadását. Manajló Iván ruszin festőművész a hazai ruszin mozgalom egyik prominens tagja volt.