Készült: A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2012. október 29-én megtartott üléséről

 

Jelen vannak: A megválasztott 4 képviselőből 3 fő:   Dr. Hricz Andrea,

Martonosi Tamás,      

Szmolárné Nagy Marianna.    

 

 

Szmolárné Nagy Marianna: Köszönti a képviselőtársait. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 3 fő jelen van. Elmondja, hogy, mint elnökhelyettes hívta össze az Önkormányzat ülését, mert Németh József elnök továbbra is külföldön tartózkodik. Kéri, hogy fogadják el a napirendet. Felkéri Martonosi Tamást a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat testülete 3 igen szavazattal elfogadta a napirendet.

 

 

NAPIREND:

 

  1. Javaslat Szabó Oreszt elektronikus újrakiadásban megjelenő könyvének megvásárlására
  2. Javaslat az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat Szabó Oreszt elektronikus újrakiadásban megjelenő könyvének megvásárlására

 

 

Szmolárné Nagy Marianna: Szabó Oresztnek a ruszinokról szóló 1913-an kiadott könyve elektronikus újrakiadásban megjelent. Az 1913-ban megjelent könyv az első magyar nyelvű összefoglaló a magyarországi ruszinokról, rengeteg értékes, fontos információval. Javaslom két példány megrendelését.

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

27/2012. (X. 29.)

h a t á r o z a t a

 

Szabó Oreszt elektronikus újrakiadásban megjelenő könyvének megvásárlásáról

 

 

Az Érdi Ruszin Önkormányzat 9.600,-forintos áron megvásárolja Szabó Oreszt elektronikus újrakiadásban megjelenő könyvét két példányban a 2012. évi költségvetése terhére.

 

Határidő: 2012. november 30.

Felelős: Szmolárné Nagy Marianna elnökhelyettes

 

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

 

 

Szmolárné Nagy Marianna: A Közgazdasági Iroda levelet küldött a Nemzetiségi Önkormányzat részére, hogy feladatkörünkre vonatkozóan, a 2013. évi költségvetési koncepció előterjesztés elkészítéséhez összeállított javaslatunkat 2012. október 31-ig juttassuk el.

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

28/2012. (X. 29.)

h a t á r o z a t a

 

a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról

 

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal elfogadja a határozat mellékletét képező 2013. évi költségvetési koncepcióját.

 

 

 

 

Szmolárné Nagy Marianna: Mivel kérdés, észrevétel nincs, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.