Készült: A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2012. december 5-én megtartott üléséről

 

 

Jelen vannak: A megválasztott 4 képviselőből 3 fő:   Dr. Hricz Andrea,

Martonosi Tamás,      

Szmolárné Nagy Marianna.    

 

 

Szmolárné Nagy Marianna: Köszönti a képviselőtársait. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 3 fő jelen van. Elmondja, hogy, mint elnökhelyettes hívta össze az Önkormányzat ülését, mert Németh József elnök továbbra is külföldön tartózkodik. Kéri, hogy fogadják el a napirendet. Felkéri Martonosi Tamást a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat testülete 3 igen szavazattal elfogadta a napirendet.

 

 

NAPIREND:

 

  1. Javaslat határozatok visszavonására

 

  1. Javaslat határozatok módosítására

 

  1. Javaslat a Ruszin Szilveszter megrendezésére

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat határozatok visszavonására

 

 

Szmolárné Nagy Marianna: Elmondja, hogy vannak olyan határozatok, amelyek végrehajtása nem valósult meg. Ezek az alábbiak:

 

-         Március 26-ai ülésükön hoztak határozatot, hogy 100 ezer forinttal támogatják a Szüreti Ünnepségen történő részvételt.

 

-          Szintén a márciusi ülésen született az a határozat, amely 10 ezer forint támogatást biztosított a II. Rákóczi Ferenc születésének évfordulójára rendezett ünnepség támogatására.

 

-         9/2012. (III.26.) határozatukkal döntöttek a Ruszin Nemzeti Ünnep támogatásáról űezer forinttal.

 

-         Szerették volna támogatni Kedik Anna és a Gyermekkórus fellépését is 10 ezer forinttal, azonban sem tudott megvalósulni.

 

Kéri Képviselőtársait, hogy döntsenek a határozatok visszavonásáról.

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

 

31/2012. (XII. 5.)

h a t á r o z a t a

 

határozatok visszavonásáról

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatait visszavonja:

- a Szüreti Ünnepségen történő részvételről szóló 7/2012. (III. 26.);

-         II. Rákóczi Ferenc születésének évfordulójára rendezett ünnepség támogatásáról szóló 8/2012. (III.26.);

-         a Ruszin Nemzeti Ünnep támogatásáról szóló 9/2012. (III.26.);

-         Kedik Anna és Gyermekkórusa fellépésének támogatásáról szóló 10/2012. (III.26.).

 

Határidő: azonnal

Felelős: Szmolárné Nagy Marianna elnökhelyettes

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat határozatok módosítására

 

Szmolárné Nagy Marianna: Elmondja, hogy voltak határozatok, melyekkel döntöttek támogatásokról. Azonban a rendezvények nagyobb összegű támogatást igényelnek. Kéri képviselőtársait, hogy módosítsák ezeket a határozatokat.

 

 

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

 

32/2012. (XII. 5.)

h a t á r o z a t a

 

a Mikulás napi ajándékosztásról szóló 13/2012. (III. 26.) határozat módosításáról

 

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a Mikulás napi ajándékosztásról szóló 13/2012. (III.26.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

„Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a 2012. decemberében tartandó Mikulás napi ajándékosztásra – 2012. évi költségvetése terhére – maximum 100.000,-forint támogatást nyújt.

 

Felelős: Szmolárné Nagy Marianna elnökhelyettes

Határidő: 2012. december 31.”

 

 

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

 

33/2012. (XII. 5.)

h a t á r o z a t a

 

a karácsonyi rendezvény lebonyolításáról szóló 14/2012. (III.26.) határozat módosításáról

 

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a karácsonyi rendezvény lebonyolításáról szóló 14/2012. (III.26.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

„Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a 2012. évi karácsonyi ünnepség lebonyolítására – 2012. évi költségvetése terhére – maximum 100.000,-forint támogatást nyújt.

 

 

Felelős: Szmolárné Nagy Marianna elnökhelyettes

 

Határidő: A rendezvény lebonyolításának függvényében”

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Ruszin Szilveszter megrendezésére

 

Szmolárné Nagy Marianna: Mivel a Szüreti Ünnepségen történő részvétel nem valósult meg, a határozat visszavonásra került, ezért javasolja, hogy év végi rendezvényük, a Ruszin Szilveszter megrendezését támogassák 2012. évi költségvetésük terhére maximum 220 ezer forinttal.

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

 

34/2012. (XII. 5.)

h a t á r o z a t a

 

a Ruszin Szilveszter megrendezésének támogatásáról

 

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a Ruszin Szilveszter megrendezését – 2012. évi költségvetése terhére – maximum 220.000,-forinttal támogatja.

 

 

Határidő: A rendezvény lebonyolításának függvényében

 

Felelős: Szmolárné Nagy Marianna elnökhelyettes.

 

 

 

Szmolárné Nagy Marianna: Mivel további napirend, kérdés nincs, megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.