Balogh Csaba elnök: Köszönti a megjelent képviselőket az ülésen. Megállapítja, hogy azülés határozatképes. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

  • Javaslat az ügyfélfogadási időpontról
  • Javaslat romareferensről
  • Javaslat karácsonyi ételosztásra
  • Javaslat karácsonyi csomagok szétosztására
  • Egyebek

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat a napirendet egyhangú szavazással (4 igen) elfogadta.

 

 

NAPIREND

 

 

  • Javaslat az ügyfélfogadási időpontról
  • Javaslat romareferensről
  • Javaslat karácsonyi ételosztásra
  • Javaslat karácsonyi csomagok szétosztására
  • Egyebek

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az ügyfélfogadási időpontról

 

 

 

Balogh Csaba elnök: Javasolja, hogy az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat a továbbiakban is tartson ügyfélfogadást a romáknak.

 

A megbeszélés során többféle javaslat felmerült, majd a megbeszélés után:

Balogh Csaba elnök: Arra az álláspontra jutottak, hogy az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadásához igazodva az alábbi időpontokban tart ügyfélfogadást:Hétfő: 13:00 – 18:30 óra és Szerda: 08:00 – 16:30 óra.Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

35/2019. (XII.17.)

határozat

az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat ügyfélfogadásáról

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadásához igazodva az alábbi időpontokban tart ügyfélfogadást:

Hétfő: 13:00 – 18:30 óra

Szerda: 08:00 – 16:30 óra.

 

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat romareferensről

 

 

Balogh Csaba elnök: Javasolja, hogy az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat tehessen javaslatot aPolgármesteri Hivatal romareferensére.Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

36/2019. (XII.17.)

határozat

romareferens személyéről

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat javasolja, hogy az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat tehessen javaslatot a Polgármesteri Hivatal romareferenséről.

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat karácsonyi ételosztásra

 

Sárközi Lajos elnökhelyettes: Már többször is felvetette az ötletet, hogy az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat is vegyen részt a karácsonyi ételosztásokon.

 

Balogh Csaba elnök: Megbízza Sárközi Lajos elnökhelyettest, hogy szervezze meg, beszélje le az ételosztást, azokkal, akiknek van engedélyük a főzésre. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

37/2019. (XII.17.)

határozat

karácsonyi ételosztásról

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat részt vesz a karácsonyi ételosztáson.

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat karácsonyi csomagok szétosztására

 

 

Sárközi Lajos elnökhelyettes: Amikor az ételosztásról beszélt a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, akkor sikerült kérnie a szeretetszolgálattól karácsonyi csomagokat az arra rászorultak részére, amit kioszthat nekik.

 

Balogh Csaba elnök: Javasolja, hogy ezt egészítse ki az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat is és megbízza képviselőtársait, hogy mindenki tegyen javaslatot a környezetükben élő leginkább rászoruló 10-10 családra és juttassa el számukra a csomagokat. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

38/2019. (XII.17.)

határozat

karácsonyi csomagok osztásáról

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat a városban élő legszegényebb roma családok között kb. 50 karácsonyi csomagot oszt szét és erre 250.000,- Ft-ot szán.

 

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

 

Balogh Csaba elnök: Minden képviselőtársának kellemes ünnepeket kíván. Mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárja. Köszöni a megjelenést.

 

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülése 19:10-kor ért véget.

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

Sárközi Lajos                                                                                  Balogh Csaba

elnökhelyettes                                                                                         elnök