NAPIRENDI JAVASLAT:

 

  1. Javaslat az augusztus 2-ai Cigányholokausztra való emlékezés megrendezésére
  2. Javaslat a Roma Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Nap programjáról
  3. Egyebek

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat a napirendet egyhangú szavazással (3 igen) elfogadta.

 

 

NAPIREND

 

 1. Javaslat az augusztus 2-ai Cigányholokausztra való emlékezés megrendezésére

2. Javaslat a Roma Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Nap programjáról

3. Egyebek

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az augusztus 2-ai Cigányholokausztra való emlékezés megrendezésére

 

 

Rafael Attila elnök: Javasolja, hogy az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat a hagyományokhoz híven a Szociális Gondozó Központtal közösen szervezze meg a hagyományos érdi emlékezést a Cigányholokausztra augusztus 2-án Érden a Parkvárosi Közösségi Házban (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 204-206.) A megemlékezésen beszédet is fog mondani, mint az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

16/2019. (VII.24.)

h a t á r o z a t a

azaugusztus 2-ai Cigányholokausztra való emlékezés megrendezéséről

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat a hagyományőrző augusztus 2-ai Cigányholokausztra való emlékezés megrendezésének költségeire 50.000,- Ft-ot szán.

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a Roma Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Nap programjáról

 

 

Rafael Attila elnök: Javasolja, hogy a szeptember 14-eiRoma Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Nap költségeire (étel, ital, zenészek, énekesek, egyéb fellépők, stb.) 1,9 millió Ft-ot különítsen el az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat.Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

17/2019. (VII.24.)

h a t á r o z a t a

a szeptember 14-ei Roma Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Nap költségeiről

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2019. szeptember 14-ei Roma Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Nap költségeire 1,9 millió Ft-ot szán.

 

 

 

Rafael Attila elnök: Javasolja, hogy a szeptember 14-eiRoma Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Napon a hagyományokhoz híven a tradicionális roma konyha különlegességeit szolgálják fel. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

18/2019. (VII.24.)

h a t á r o z a t a

a szeptember 14-ei Roma Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Napról

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2019. szeptember 14-ei Roma Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Napona hagyományokhoz híven a tradicionális roma konyha különlegességeit szolgálják fel.

 

 

 

Rafael Attiláné tag: Javasolja, hogy a szeptember 14-eiRoma Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Napon a tavalyi és tavalyelőtti évhez hasonlóan – mivel nagy sikere volt – szabad tűzön süssenek egy ökröt.

 

Rafael Attila elnök: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

19/2019. (VII.24.)

h a t á r o z a t a

a szeptember 14-ei Roma Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Napról

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2019. szeptember 14-ei Roma Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Naponaz idén is szabad tűzön süt egy ökröt.

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Rafael Attila elnök: Mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárja. Köszöni a megjelenést.

 

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülése 16:25-kor ért véget.

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

Rafael Attiláné                                                                                            Rafael Attila

elnökhelyettes                                                                                                      elnök