Balogh Csaba elnök: Köszönti a megjelent képviselőket a rendkívüli ülésen. Megállapítja, hogy a rendkívüliülés határozatképes. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

  1. Javaslat Együttműködési Megállapodások felajánlására
  2. Az Érdi Roma Gyülekezet részére terem igénylése
  3. Javaslat Bizottságok létrehozása
  4. Javaslat az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi munkatervére

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat a napirendet egyhangú szavazással (4 igen) elfogadta.

 

 

NAPIREND

 

 1. Javaslat Együttműködési Megállapodások felajánlására

2. Az Érdi Roma Gyülekezet részére terem igénylése

3. Javaslat Bizottságok létrehozása

4. Javaslat az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi munkatervére

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat Együttműködési Megállapodások felajánlására

 

 

 

Balogh Csaba elnök: Javasolja, hogy az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat kössön Együttműködési Megállapodásokat elsőként azÉrdi Rendőrkapitánysággal, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, a Pest Megyei Munkaügyi Központtal, a Magyar Vöröskereszt Érdi Szervezetével és a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel. Elsőként felteszi szavazásra a Magyar Vöröskereszt Érdi Szervezetével kötendő együttműködési megállapodásról szólóhatározati javaslatot. 

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

26/2019. (XI.12.)

határozat

Együttműködési Megállapodás megkötésének felajánlása aMagyar Vöröskereszt Érdi Szervezetének

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat Együttműködési Megállapodás kötését javasolja a Magyar Vöröskereszt Érdi Szervezetével.

 

 

 

Balogh Csaba elnök: Felteszi szavazásra azÉrdi Rendőrkapitánysággal kötendő együttműködési megállapodásról szólóhatározati javaslatot. 

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

27/2019. (XI.12.)

határozat

Együttműködési Megállapodás megkötésének felajánlása az Érdi Rendőrkapitányságnak

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat Együttműködési Megállapodás kötését javasolja az Érdi Rendőrkapitánysággal.

 

 

 

Balogh Csaba elnök: Felteszi szavazásra a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötendő együttműködési megállapodásról szólóhatározati javaslatot. 

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

28/2019. (XI.12.)

határozat

Együttműködési Megállapodás megkötésének felajánlása aMagyar Máltai Szeretetszolgálatnak

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat Együttműködési Megállapodás kötését javasolja a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal.

 

 

Balogh Csaba elnök: Felteszi szavazásra a Pest Megyei Munkaügyi Központtal kötendő együttműködési megállapodásról szólóhatározati javaslatot. 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

29/2019. (XI.12.)

határozat

Együttműködési Megállapodás megkötésének felajánlása aPest Megyei Munkaügyi Központnak

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat Együttműködési Megállapodás kötését javasolja a Pest Megyei Munkaügyi Központtal.

 

 

 

Balogh Csaba elnök: Felteszi szavazásra a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról szólóhatározati javaslatot. 

 

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

30/2019. (XI.12.)

határozat

Együttműködési Megállapodás megkötésének felajánlása aMagyar Élelmiszerbank Egyesületnek

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat Együttműködési Megállapodás kötését javasolja a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek.

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Az Érdi Roma Gyülekezet részére terem igénylése

 

 

Balogh Csaba elnök: Elmondja, hogy az Érdi Roma Gyülekezetnek szüksége lenne egy helyiségre, ahol összegyűlhetnek vasárnaponként 18:00 óra és 21:00 óra között, fűthető helyiségre lenne szükség. Javasolja, hogy az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat igényeljen az Érdi Roma Gyülekezet részére egy helyiséget.Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

31/2019. (XI.12.)

határozat

helyiség igénylésére az Érdi Roma Gyülekezet részére

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat egy helyiséget igényel az Érdi Roma Gyülekezet részére.

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat Bizottságok létrehozása

 

 

 

Balogh Csaba elnök: Javasolja, hogy az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 db 5 fős bizottságot hozzon létre: Szociális Bizottság, Foglalkoztatási Bizottság és Oktatási és Kulturális Bizottság. A bizottságok személyi összetételéről egy későbbi ülésen fognak dönteni. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

32/2019. (XI.12.)

határozat

bizottságok létrehozásáról

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 bizottságot hoz létre: Szociális Bizottság, Foglalkoztatási Bizottság és Oktatási és Kulturális Bizottság.

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi munkatervére

 

 

Balogh Csaba elnök: Javasolja, hogy az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat havonta tartson ülést. Szeptemberben az országos roma naphoz igazodva pedig tartsanak egy Megyei Roma Napot. A városi ünnepségeken pedig a lehetőségeikhez mérten vegyen részt az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

33/2019. (XI.12.)

határozat

az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020-as munkatervéről

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020-ban az alábbi programokon való részvételt tervezi:

 

Március 15-ei városi ünnepség

Június 4. – Nemzeti Összetartozás Napja

Augusztus 20-ai városi rendezvény

Szeptember – Megyei Roma Nap tartása

December – karácsonyi ünnepség

 

 

Balogh Csaba elnök: Mivel több napirendi pont nincs, a rendkívüliülést bezárja. Minden képviselőt szeretettel vár és elvár a 17 órától Szepes Gyula Művelődési Központban (2030 Érd, Alsó utca 9.) tartandó Közmeghallgatásra.Köszöni a megjelenést.

 

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendkívüli ülése 16:55-kor ért véget.

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

Sárközi Lajos                                                                                  Balogh Csaba

elnökhelyettes                                                                                         elnök