Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátására vonatkozó jogszabályok:

 1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

 2. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

 3. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

 4. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény

 5. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

 6. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

 7. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

 8. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény

 9. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

10. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

11. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény

12. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

13. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény

14. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény

15. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény

16 .A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 

17. A sportról szóló 2004. évi I. törvény

18. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény

19. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

20. A honvédelemről szóló 2011. évi CXIII. törvény

21. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

22. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

23. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

24. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

25. A személyszállítási szolgáltatásról 2012. évi XLI. törvény

26. Magyarország címerének és zászlajának használatáról és valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény

27. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény

28. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

29. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény

30. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény

31. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

32. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény

33. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény

34. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

35. A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény

36. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény

37. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény