Tisztelt Közgyűlés!

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdésének k) pontja szerint a települési képviselő a törvényben foglaltaknak megfelelően köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.

 

A fenti rendelkezés végrehajtása érdekében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdése előírja, hogy a képviselői munkáról szóló tájékoztatót a képviselőnek írásban be kell nyújtani a Közgyűlésnek.

 

A 2014. évi önkormányzati választásokon történt megválasztásom óta a képviselői munkám során folyamatosan intenzív kapcsolatot tartok az érdi választópolgárokkal, lakosokkal. A folyamatos kapcsolattartást segíti, hogy állandóan hívható telefonszámom és havi rendszerességgel minden második pénteken tartott hivatalos fogadóórám az Érdi Újságban is megtalálható. Meggyőződésem szerint, a képviselői munka az szolgálat és én eszerint is cselekszem. Az elmúlt időszakban a hozzám forduló lakosok problémáinak a Közgyűlésen való felvetésével, mind pedig az önkormányzat segítségével való megoldásukkal is szolgáltam az érdi lakosokat. Lakossági megkeresések alapján többször szólaltam fel a Papi-földeken megvalósuló víztározó és szabadidő park és a tavaszi – nyári időszakban megjelenő parlagfű probléma kapcsán. Rendszeresen kértem, sajnos sikertelenül a városvezetést, hogy végre történjen meg a lakótelepi közösségi területek fejlesztése. Több képviselőtársammal együtt hosszú idő óta követelem, hogy valósuljon meg a lakótelepi közterületek fejlesztése, az Érdligeti posta bővítése, az alközpontok fejlesztése, a katasztrofális közvilágítási állapotok felszámolása, az érdi aszfalt utak és járdák bővítése. A közterületek rendezetlenségével, a MÁV szolgáltatásának anomáliáival kapcsolatban pedig igyekeztem minden tudtomra jutó problémát felvetni a Közgyűlésben és megoldást találni rá.

 

A Közgyűlési felszólalások és kérdések mellett konkrét problémák megoldásával vagy a probléma jelzésével igyekeztem szolgálni az engem megkereső polgárokat és a város összes lakóját. Ilyen évente jelentkező probléma a közvilágítást eltakaró illetve az utak melletti és közterületeken lévő rendezetlen növényzet kérdése, amelyről számtalan panasz érkezett hozzám. A lakossági panaszok miatt a Polgármesteri Hivatal illetékes irodájához fordultam és segítségüket kértem, hogy a város egész területén levő, kivágást vagy más beavatkozást igénylő munkákat végezzék el. Folyamatosan jelzem és küzdök azért, hogy mindannyiunk életét megnehezítő, olykor megkeserítő problémák az utak állapota és a járdák hiánya, illetve a kátyúk mielőbbi befoltozása megtörténjen. Sajnos ebben a küzdelmemben sokszor falakba ütközök a kormányzó többség részéről. A Papi-földeken hosszú levelezés és sok jelzés után sikerült felszámoltatnom a környéken élők életét és egészségét veszélyeztető parlagfű rengeteget. Többször elmondtam, már de mindig el fogom mondani, hogy az önkormányzatnak rendben kell tartania a közterületeit és a saját tulajdonát is.

 

Sajnos vannak problémák, amelyek megnyugtató megoldására még várnunk kell, de mint eddig is, ezután is képviselem a város lakosai által felvetett ügyeket és mindent megteszek a megoldásukért. A teljesség igénye nélkül ilyen a lakótelepi fejlesztés kérdése. A lakótelepen élők megérdemlik, hogy egy nagy volumenű közterület fejlesztést kapjanak, amely során megújulnának a parkok, játszóterek és kutyafuttató, sportpálya és utcai illetve közterületi bútorok kerüljenek elhelyezésre, amelyek 21. századi minőséget és színvonalat képviselnek. Valamint fontos lenne, hogy a lakótelepnek külön körzeti megbízottja legyen, aki vigyázz a rendre. Mindent megteszek a jövőben is azért, hogy az önkormányzat kényszerítse rá a Magyar Államvasutakat a területeinek tisztántartására, illetve a területén lévő vízelvezetők karbantartására és menetrendjének betartására, mert az a hanyagság, amit a MÁV művel városunkban, az tűrhetetlen. Remélem a jövőben sikerül elérni, hogy megszűnjön a Balatoni úton tapasztalható veszélyhelyzet, amit a takarékszövetkezetnél található rosszul kiépített zebra jelent, amit át kell építeni és biztonságossá kell tenni, illetve a Balatoni út mentén lévő kerékpárutat és a járdát is sürgősen fel kell újítani.  Nem szabad, hogy az elmúlti évekhez hasonló tragédia történjen. Tovább küzdök azért, hogy városunkban végre a mostani igazságtalan és a lakosságot durván megterhelő építményadó rendeletet megváltoztassuk és egy igazságos közteherviselésen alapuló új rendelet legyen. Lehetőségeimhez mérten továbbra is képviselem, hogy városunkban minél több új aszfaltos út és járda épüljön.

 

Meggyőződésem, hogy az önkormányzatnak szerepet kell vállalnia a lakásproblémák megoldásában és szükség van egy a helyi szükségleteket figyelembe vevő önkormányzati lakásprogramra, magas energiahatékonyságú szociális és bérlakások létesítésére, építésére és/vagy vásárlására.

 

Fontosnak tartottam, hogy részt vegyek a városi intézmények rendezvényein és a városi rendezvényeken is. Többek között volt szerencsém részt venni az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium és a városi oktatási intézmények több rendezvényén is, de igyekeztem a Szepes Gyula Művelődési Központ programjain is megjelenni.

 

Hiszek abban, hogy szolgálnunk kell a városunkban élőket ezért a közvetlen állampolgári diskurzus mellett szoros kapcsolatot kell tartanunk a helyi civil és érdekképviseleti szervezetekkel is, az elmúlt időszakban többek között jártam az Érdi Ipartestület rendezvényén, az Érdi Fogyasztóvédelmi Egyesületnél és folyamatosan tartom a kapcsolatot a város nyugdíjas közösségeivel is.

Fontosnak érzem, hogy a képviselő szolgálata során részt vegyen a város hétköznapi; mindennapi életében is, ezért amikor csak tehetem, kézilabda meccsekre is kilátogatok illetve részt vettem az adventi ünnepségeken és sok más egyéb önkormányzati és nem önkormányzati szervezésű rendezvényen is. Az elmúlt időszakban tartalmas és értékes beszélgetéseket folytattam sok városi prominens személlyel, egyházi személyekkel, sportolókkal, ezek a találkozások segítettek abban, hogy szeretet városom iránti szolgálatomat még jobban tudjam teljesíteni.

 

Kérem a Közgyűléstől rövidített tájékoztatóm elfogadását.

 

Érd, 2018. december 14.

 

 

 

                                                                                                                      Szűcs Gábor