Tisztelt Közgyűlés!

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdésének k) pontja szerint a települési képviselő a törvényben foglaltaknak megfelelően köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.

 

A fenti rendelkezés végrehajtása érdekében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdése előírja, hogy a képviselői munkáról szóló tájékoztatót a képviselőnek írásban be kell nyújtani a Közgyűlésnek.

 

 

Az idei évi munkám során nagyon sokan kerestek olyan problémával, amely a közterületekhez, az úthálózathoz vagy a vízelvezetéshez kapcsolható. Súlyos problémát sikerült megoldani a Köszörűs utcában, az egyik házat rendszeresen elöntötte a víz a nagyobb esőzések idején. Több alkalommal lakógyűlést szerveztem, és az egyeztetések nyomán kiderült, hogy a megfelelő helyeken kialakított szikkasztóárkok nyújtanak megoldást.

A helyiek kérése alapján többször is megkerestem az Érdi Közterület-fenntartó Intézményt és a Városüzemeltetési Irodát, és sok kisebb-nagyobb ügy megoldását kértem:

 • Ilyen volt a Kőműves utcai és a Fuvaros utcai gallyazás; az elektromos vezetékekre lógtak az ágak, a Kőműves utcában az árok mellett egy a járókelőkre, gyerekekre különösen veszélyes betongödröt fedtünk be.
 • A parkvárosi aluljáróban is volt egy nyitott akna, a polgármesterhez fordultam a lehető leggyorsabb megoldásért.
 • Rendbe lett téve a Bádogos utcai játszótér is, kérésemre lenyírták a gazos területeket.
 • Hasonló, soron kívüli kaszálást kértem a Festő utcai önkormányzati ingatlanon.
 • Folyamatosan figyeltem az érdi Facebook-csoportokat, és kérésemre minimum 3–4-szer az önkormányzat saját költségén elszállította azokat a hulladékkupacokat, amelyeket az Idamajor érdi részén és Fenyves-Parkváros egyéb zöld területein ismeretlen tettesek raktak le.
 • A Darukezelő utcai víznyelő drének kitisztíttatását kértem, és jeleztem, hogy ha már benne van az éves ütemtervben, akkor sűrűbben tisztítsák, mert könnyen eltömődik.
 • Kátyújavítás történt a Műszerész utcában és a Festő utcában.
 • Szegélykőjavítást kapott a Művezető utcai aszfaltos út a Tetőfedő és a Szövő utca között. Erre azért volt szükség, mert a korábbi állapota olyan volt, hogy ha nem végezzük el a beavatkozást, tönkrement volna az egyébként jó minőségű aszfaltozott útszakasz.
 • Útburkolat felfestést rendeltem meg a Burkoló utca és a Fuvaros utca kereszteződésben, mivel balesetveszélyes volt az akkori állapot.
 • A Bognár utcában kérésemre súlykorlátozó táblák kerültek ki.
 • Konzultációt folytattam a Tetőfedő utcai problémákkal kapcsolatban. Aláírásgyűjtés zajlott, majd ennek alapján megtörtént az útszakasz elzárása az autós forgalom elől.
 • Mart aszfaltozás a Napszámos utcában.

További intézkedések:

 • Egyeztettem a Városüzemeltetési Iroda munkatársaival, és a szakmai javaslatot elfogadva a hiányos közvilágítást pótoltuk a következő helyeken: a Detrekő utca 18–27. között, a Visegrádi utca 96., 101., 104. számnál, valamint a Betonozó utca 1. számnál.
 • Ruhaadományokat szállítottam a Szociális Gondozó Központnak, amelyeket egy kerületi lakos ajánlott fel.
 • Mediálás az ÉTH és a Kubikos utca lakói között, konfliktusrendezés.
 • Segítség a Fuvaros utcai alacsony víznyomás megoldásában.
 • Sebességmérés a Szövő utcában.
 • Crossmotorosok, quadosok jelenlétének csökkentése a Földmunkás utcában.
 • A Mázoló utcai iparteleppel kapcsolatos problémák tolmácsolása a főépítésznek.
 • Közbenjárás egy közös, önkormányzati–magántulajdonú ingatlan ügyintézésével kapcsolatban.

 

A fentiekben felsorolt közérdekű tevékenységek mellett számos közösségi akcióban vettem részt. Platán- és hársfákat ültettünk az Érdi Szivárvány Óvoda Erdőszéle Tagóvodája területén. Az eseményen a teljes Szövetség Érdért frakció részt vett, dr. Csőzik László polgármesterrel együtt. Az önkormányzat szervezésében paradicsom- és paprikapalántákat osztottam a kerületi lakosoknak.

Még a COVID járvány előtt, hagyományőrző bográcsozó szomszédünnepet szerveztem egy helyi lakossal a Kőműves utcában. Ennek a célja a közösségépítés és a helyi problémák szabad kibeszélése volt. Szuper élmény volt, a szakács nagyon finomat főzött. Az eseményen a polgármester is jelen volt, örülök, hogy ő is el tudott jönni. Az esemény költségeit saját zsebből fizettem, az önkormányzattól nem kértem anyagi támogatást.

Pályázati lehetőséget használtunk ki, és megépült Érd első okoszebrája. A költség felét a Generali biztosító bocsátotta rendelkezésre. A zebra a Riminyáki út Baján utca kereszteződésénél található. A közelben iskola és gyógyszertár van, így fiatalok és idősek is gyakran átkelnek itt, szürkületben nehezebben belátható a szakasz. A zebra tartalmaz egy érzékelőt, amely ha embert lát a zebra szélén, akkor az útburkolatba beépített LED-ek adott frekvenciával villogni kezdenek – jelezve az autósok számára az átkelni kívánó gyalogost.

Részt veszek Fenyves-Parkváros első parkjának előkészítő munkájában. Ez azért különösen nagy öröm számomra, mivel választási ígéretem volt, hogy növelni fogjuk a közösségi terek számát, ugyanis ebből kifejezetten hiányt szenved Parkváros. Klímapark lesz: természetbarát megoldásokkal szeretnénk felelősséget vállalni a klímaváltozás hatásainak mérséklésében. A projekt menedzsmentjét és oroszlánrészét Érd zöld városfejlesztési biztosa végzi, akinek itt is szeretném megköszönni a munkáját. A projekt finanszírozása sajnos ezekben a nehéz időkben csekély, viszont bízunk benne, hogy a következő EU-s költségvetési ciklusban lehetőségünk lesz megpályázni egy komolyabb összeget, amivel tovább tudjuk fejleszteni a területet.

Fut egy ígéretes projekt, amelyben az önkormányzati előkészítő munkát szeretnénk hatékonyabbá tenni. Folyamatos konzultációkat igényel, de be fog érni, mivel a jelenleg használt elavult hivatali szoftvert fogjuk lecserélni egy sokkal modernebbre. Ez nem csupán jobb felhasználói felületet jelent, hanem sok automatizációval is jár, így a hivatali dolgozók sokkal kevesebb munkaórában, egyszerűbben fogják tudni elvégezni azokat a feladatokat, amelyek az önkormányzati döntéshozatallal, a Közgyűlés szervezésével és levezénylésével kapcsolatban merülnek fel.

A K-monitor sablonját felhasználva készítettem egy weboldalt (koltsegvetes.erd.hu), ahol megtekinthető Érd költségvetése könnyen érthető formában, vizualizálva. Fontosnak tartom, hogy átlátható legyen az önkormányzati költségvetés, és e weboldal az első lépés ehhez.

Kérésemre megpályáztuk a Wifi4EU közvetlen EU-s önkormányzati támogatást 15 000 EUR értékben. Ennek az a célja, hogy közterületeken ingyen használható WiFi-hálózatokat telepítsünk. Ugyan most nem nyertünk, ám kitartóan fogunk hasonló lehetőségeket keresni, és bízom benne, hogy hamarosan sikerekről is beszámolhatok.

Szűcs Gábor alpolgármester úrral meglátogattuk az épülő Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Centrumot. Végigjártuk az épülő tantermeket, az uszodarészleget, az ebédlőt. Nagyon színvonalas intézmény lesz, de felhívtam a figyelmet a parkolási lehetőségek alapos átgondolására. Fontosnak tartom, hogy a közelben lakóknak a lehető legfájdalommentesebbé tegyük a jövőben megnövekvő forgalmat.

Az új EU-s költségvetési ciklustól nagyon sokat várok, remélem, komoly fejlesztéseket fogunk tudni megvalósítani, és rávezethetjük Érdet egy olyan pályára, amely kivezeti a gyenge gazdasági helyzetéből.

Szeretném megköszönni Szűcs Gábor alpolgármesternek az egész évben nyújtott segítségét. Köszönöm dr. Csőzik László polgármesternek is, hogy problémáimmal, kérdéseimmel bármikor fordulhattam hozzá. Egész évben figyelemmel kísértem képviselőtársaim munkáját, és büszkeséggel tölt el, hogy a Szövetség Érdért frakció tagja lehetek.

 

 

Érd, 2020. december 04.

 

 

 

                                                                                                          Gál Alex