Tisztelt Közgyűlés!

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdésének k) pontja szerint a települési képviselő a törvényben foglaltaknak megfelelően köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.

 

A fenti rendelkezés végrehajtása érdekében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdése előírja, hogy a képviselői munkáról szóló tájékoztatót a képviselőnek írásban be kell nyújtani a Közgyűlésnek.

 

2019. október 13-án nyertem el a 3. sz. választóinak bizalmát. Képviselőként első ciklusomat töltöm, ebből is következik, hogy az első néhány hónap a szükséges tudás és információ megszerzésével is telt, miközben szinte azonnal megtaláltak választóim is különböző kérdésekkel, kérésekkel, javaslatokkal.

 

Az elmúlt időszak 15 közgyűlésén (melyből 8 rendkívüli), a Szövetség Érdért képviselőcsoport frakcióvezetőjeként, összesen közel száz hozzászólással aktívan részt vettem a vitákban és a jogszabályalkotási folyamatokban. Mindössze egy közgyűlésről, az alakuló ülésről kellett távol maradnom, így a képviselői eskümet az első rendes közgyűlésen tettem le. A közgyűléseken kívül az általam vezetett Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság (alelnök) és a Fenntarthatósági bizottságok munkájában igyekeztem feladatomhoz és tudásomhoz mérten elősegíteni a hatékony munkát, mindenhol igyekezvén a szakmai kommunikációt előtérbe helyezni a meddő politikai viták helyett.

 

Az ÉKFI-hez és a Városüzemeltetési Irodán összesen 30 ügyben kezdeményeztem intézkedést, ezeket lentebb sorolom fel. Ezekhez minden esetben hozzátartozik az utánkövetés, esetenként további intézkedés kérése.

 

A Jegyzői Irodával, a Lakosság-szolgálati Irodával, a Hatósági Csoporttal folyamatos kapcsolatot tartok fenn a választókerület egyes kritikus problémái kapcsán, melyek közül sajnos néhány megoldása irányába tett lépés még csak felgyorsult a korábbi időszakhoz képest, de nem oldódott meg véglegesen. Talán a legkiemeltebb ezek közül a Vadlúd utca tárnoki oldalán található szeméthegy, mely egyrészt bonyolult tulajdonosi-bérlői viszonyai miatt nehezíti meg a felszámolást, másrészt a Járási Hivatal bevonását is szükségessé tette. A megoldás időpontját még nem tudom, de mindent elkövetek annak érdekében, hogy a terület tulajdonosának és/vagy bérlőjének bevonásával (akár hatósági kényszerrel is) mielőbb eltűnjön ez a „nevezetesség”.

 

A koronavírus-járvány jelentősen megnehezítette a közvetlen kapcsolattartást választóimmal, de elektronikus úton, telefonon, közösségi oldalamon minden esetben 24 órán belül válaszoltam a megkeresésekre akár egyedi, akár egy lakóközösséget érintő kérdésben fordultak hozzám. A nehézségek ellenére sikerült három utcafórumot tartani a két veszélyhelyzet közötti időszakban, ezt a szokásomat mindenképp folytatni fogom.

 

A választókerület legfontosabb fejlesztendő témái szinte kivétel nélkül minden esetben a poros utak megszüntetésével, vízelvezetéssel és közvilágítás fejlesztésével vannak kapcsolatban. E téren befejezett fejlesztésként egyelőre csak a Cinke utca és a Deák Ferenc utca új napelemes közvilágítását tudom felsorolni. Azonban november során megkezdődött a Túzok utca felújításának munkálatai is, melyek az időjárás függvényében fognak befejeződni (teljes körűen vélhetően 2021 tavaszán). Itt az évek óta lezárt kijárat is felújításra kerül, így a Vadlúd utcai körforgalom munkálatai alatt menekülőútként is szolgál majd. Ehhez már jó előre kérem türelmüket! A következő, egyelőre 2021. évre szóló tervek közt a Vöcsök utca, a Deák Ferenc utca és a Csóka utca szerepelnek, a további ütemezésről folyamatosan fogom tájékoztatni választóimat. 2021-ben további 6 lámpatest kialakítására kap lehetőséget a választókerület, ezekről is folyamatos tájékoztatást fogok adni.

 

Kritikus és sok éve ígért beruházás a Vadlúd utca és a Zámori (Sóskúti) utak kereszteződésének rekonstrukciója. Ez a projekt végre a korábbi időszak egy helyben járása után meglódul. Végre döntés született arról, hogy többszöri oda-vissza módosítások után körforgalom kialakítására fog sor kerülni, mely munkálatok a különféle tervezési és közbeszerzési folyamatok lezárultával, e beszámoló idején rendelkezésre álló információim alapján 2021-ben megkezdődnek, és reményeim szerint be is fejeződnek.

 

A választókerület mostohán van ellátva játszótérrel, csak a Munkácsy Mihály utca Rákóczi Ferenc utca találkozásánál van egy kis terület a gyermekek részére. Célom, hogy a ciklus végéig egy többfunkciós közösségi teret tudjunk kialakítani egy viszonylag védett területen, erre pedig a volt gyakorlókert a legalkalmasabba a Bíbic utca elején, a gyalogos aluljárónál. E környék ilyen irányú fejlesztése az egyéb közbiztonsági és köztisztasági problémákat is megoldja majd.

 

2020 júniusában végre megnyithatott a Sasvárosi rendelő, mely modern környezetben várja a betegeket. A tetőtér hasznosításán még dolgozik a városvezetés, a régi Bölömbika utcai rendelő új funkciójának kialakítására is számos ötlet érkezett már, ezek megvalósíthatósága folyamatban van. Cél, hogy lehetőség szerint mentsük meg az épületet, ezért sem ide, hanem a Bíbic utca elejére tervezzük a közösségi tér kialakítását.

 

Közös kezdeményezésre a 2. sz. választókerület képviselőjével megindult egy bankomat (OTP) kihelyezésének folyamata az új Sasvárosi rendelő előtt. Ennek jogi-műszaki feltételeinek kialakítása az Érdi Városfejlesztési Kft-hez lett delegálva.

 

A városrészben (ahogy a város több területén is) az aszfaltos utcák hiánya mellett nem elegendő mennyiségű és minőségű járda valamint a gyalogosközlekedés biztonságát segítő gyalogátkelőhely van jelenleg. Tervek léteznek ezek megvalósítására, néhány esetben a közbeszerzés kiírása is előkészítés alatt van. 2021-ben a Papagáj utcánál található, és az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskolához vezető gyalogátkelőhelyet mindenképp szeretném biztonságosabbá tenni.

 

Választókerületemet rendszeresen (átlag 2-3 hetente) körbejártam, a feltárt problémákat a megfelelő helyen mindig jeleztem, az ÉKFI-től mindig gyors megoldást kaptam. Szeptemberben sajnos motorbalesetet szenvedtem, így akkor 6-8 hét kiesett, de a kerület ügyeinek nyomon követését és a képviselői feladatokat ezen idő alatt sem hanyagoltam, a bizottsági üléseken és a közgyűlésen is részt vettem.

 

A korábban felsoroltakon kívül néhány konkrét ügyet, eseményt emelnék még ki csupán abból a több tucatból, melyben személyesen közreműködtem az elmúlt egy évben:

 

 • A Sport Bizottság elnökeként részt vettem az érdi kézilabdacsapat által szervezett amatőr versenyen, majd követtem a csapat mérkőzéseit (melyre minden esetben két választónak jegyet is felajánlok). A költségek jelentős megugrása után legjobb tudásom szerint támogattam dr. Csőzik László polgármester urat az átalakítás folyamatában. E folyamat kapcsán a csapat szurkolóival is találkoztam.
 • Részt vettem az Érdi Spartacus SC rendezvényein, a várost képviseltem az elnökségben.
 • Szintén elnöki tisztemnél fogva a városvezetéssel együtt adtuk át az Érd Sportolója díjakat.
 • A Sport Bizottságban elindítottam a város sportkoncepciójának felülvizsgálatát, újragondolását. Ez a folyamat 2021-ben fog befejeződni. Meghívtuk az Érden működő sportszervezetek, egyesületek vezetőit bemutatkozásra.
 • A krízisidőszakban (még a járvány előtt) folyamatosan részt vettem az ételosztásban, a rászorultak segítésében.
 • Ameddig lehetett, minden hónapban személyesen köszöntöttem választókerületem újszülöttjeit és idős polgárait.
 • Szilveszter napján magam is részt vettem a jótékonysági futáson.
 • Januárban az elhurcoltakért történő megemlékezésen részt vettem, majd a veszélyhelyzet korlátozott lehetőségeit figyelembe véve minden jelentős ünnep- és emléknapon személyesen róttam le tiszteletemet (pl. holokauszt emléknap, nemzeti ünnepek, Trianon 100, nemzeti gyásznapok). Ezek közül fentebb említett balesetem miatt az október 6-i megemlékezésen nem tudtam részt venni.
 • A tavaszi veszélyhelyzet során postai/banki ügyintézéssel, bevásárlással segítettem a rászorultakat.
 • A Szövetség Érdért képviselőivel közösen fát ültettünk a Föld Napja alkalmából az Erdőszéle Óvoda udvarán.
 • Júniusban segítettem a Sasvárosi rendelő gyermekrendelőjének kifestésében.
 • A Csíz utca lakóinak kérésére szikkasztóárok-rendszert alakítottunk ki az ÉKFI-vel közösen.
 • A Csér utca végén ideiglenes mart aszfaltot terítettünk le, az utca murvás szakaszát több ízben javítottuk (több más utcát is hasonlóképpen).
 • Augusztus során részt vettem a Madárzsúron, a kézilabdacsapat szurkolóinak ankétján, a dr. Asztalos Éva képviselőtársam által szervezett Parkvárosi Parádén, majd szeptemberben a Szomszédünnepen is.
 • A szeptember-októberi esőzések okán több ízben kellett azonnal intézkedést kérnem a Deák Ferenc utca, a Bagoly utca és a Vöcsök utcák környékén is, melyekben mind a polgármester úrtól, mind az ÉKFI-től gyors segítség érkezett.
 • 2020 novemberében közös testületi találkozón vettünk részt Tárnok polgármesterével és képviselőivel, ahol a közös problémákat tekintettük át.

 

A jövőben hasonló intenzitással kívánom képviselői munkámat végezni, ehhez kérem választóim további bizalmát és a közgyűléstől a fenti beszámoló elfogadását!

 

 

Érd, 2020. december 4.

 

 

 

Lengyel Péter