Tisztelt Közgyűlés!

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdésének k) pontja szerint a települési képviselő a törvényben foglaltaknak megfelelően köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.

 

A fenti rendelkezés végrehajtása érdekében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdése előírja, hogy a képviselői munkáról szóló tájékoztatót a képviselőnek írásban be kell nyújtani a Közgyűlésnek.

 

2019. október 13-án a 2. sz. egyéni választókerületben választottak meg önkormányzati képviselőnek. A Közgyűlés megalakulását követően a Pénzügyi Bizottság, valamint a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság tagjának választottak meg. A Fidesz-KDNP-Összefogás közgyűlési képviselőcsoportja frakcióvezetőnek választott meg.

 

Önkormányzati képviselői tevékenységem során kiemelt figyelmet fordítottam a 2. sz. választókerületre, ahol megválasztottak. De nagyon sok megkeresést kaptam a város más részeiből is, hisz sokan nem kaptak segítséget az ott megválasztott képviselőktől.

 

Igyekeztem kéthetente bejárni a választókerületemet és a tapasztalt problémákat jelezni a Polgármesteri Hivatal, ÉKFI, közműszolgáltatók irányába. Telefonon vagy e-mailen történt lakossági megkeresés esetén külön is foglalkoztam egyéni kérésekkel.

 

A választókerület számtalan egyedi ügyei, beruházásai közül kiemelném:

  • a Csalogány utca portalanítása, amely a polgármesterrel való hosszas küzdelem után tudott megvalósulni, annak ellenére, hogy a pénz és a döntés már a választások előtt megvolt az útépítésre
  • az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola új épületének elkészülte és berendezése, amelynek során számtalan kérdés merült fel és még vannak feladatok e téren jövőre is
  • a Velencei út – Elöljáró utcai csomópont és a hozzá kapcsolódó járdaépítés, valamint a Fehérvári úti járdaépítés
  • a Kós Károly Szakgimnázium építése és az új polgármesterünk által létrehozott, hozzá kapcsolódó Intéző utcai föld depó ügye
  • az Érd Nagyállomás és kapcsolódó vasúti beruházások

 

A Fácán közi lakótelep ügyében önálló képviselői indítványomra a Közgyűlés elfogadta azt, hogy a lakók végre megkapják az ingatlanjukhoz tartozó területet. Azonban a döntés végrehajtása elakadt a Polgármesteri Hivatalnál, bár folyamatosan napirenden tartom a kérdést.

 

A közgyűlési és bizottsági munka során aktívan részt vettem a döntések előkészítésében és megvitatásában. Önálló képviselői indítványokat nyújtottam be pl. a közösségi költségvetés bevezetésére Érden, a Fácán közi lakótelep rendezése ügyében, a szociális rendelet módosítására, a szociális területen dolgozók jobb megbecsülésére, a törvényesség helyreállítására az ÉKFI vezető váltása kapcsán.

 

Módosító indítványokkal igyekeztem szakmailag és társadalmilag jobbító javaslatokkal élni a tárgyalt előterjesztések során. Sajnos ebből keveset fogadott el az új többség.

 

Idén megszűnt a több mint egy évtizede jól működő Választókerületi Alap rendszer. Amiből minden évben a választókerületekben utak épülhettek és vízelvezetés valósulhatott meg. Javaslatot tettünk a költségvetés elfogadása során ennek folytatására, ám a többség elutasította. Így az ebből általam tervezett útépítésekre nem fordított pénzt a polgármester és az új többség.

 

Hiába kértük márciusban, hogy kezdődjön el az útépítés, amire a februári költségvetésben az állam által biztosított 700 millió forintos támogatásból keretet biztosítottunk. Csak nagyon késve, szeptemberben fogtak neki – kapkodva és jogszabálysértésekkel tarkítva – az új javításoknak. Így a késő őszi-téli kedvezőtlen időjárásban az amúgy is elhibázott műszaki tartalommal (vízelvezetés és közműcsere nélkül) elkészült útjavítások tartóssága minimum kérdéses. 

 

Sajnálatos módon a polgármester és az új többség azt a választási ígéretét sem tartotta be, hogy folytassák a már elindított útprogram előkészítését. Így a magyar kormány sem tudta biztosítani azt a több tízmilliárd forintot, amely ahhoz kellene, hogy Érd minden utcája kiépített legyen. Ebben többször felszólaltam, sajnos kisebbségből nem tudtuk ráenni a többséget, hogy propaganda helyett inkább dolgozzanak az érdiek számára jelenleg legfontosabb kérdés megoldásán.

 

Javaslatot tehettem egyéni választókerületben megválasztott képviselőként 6 darab (!!) közvilágítási lámpa felszerelésére a 2 sz. választókerületben. Ezt a Keselyű utcában, a Tollnok utcában és a Titkár utcában kértem felszerelni.

 

A pandémia ideje alatt frakcióink 10 pontos Akciótervet javasolt, amelyben az egészségügyi és gazdasági válsághelyzet hatásait javasoltuk kezelni, ami az önkormányzat hatáskörébe tartozik. Ezeket először mereven elutasította a polgármester, majd idővel belátta, hogy javaslataink ésszerűek, a város javát szolgálják és elkezdte meghozni a szükséges döntéseket (pl. rendkívüli támogatás a munkájukat elvesztők részére, költségvetés áttekintése, stb.).

 

A pandémia ideje alatt képviselőcsoportunk és a Fidesz, KDNP, Összefogás Egyesület a Fidelitas önkéntesei több ezer idős és rászoruló emberrel tartottuk a kapcsolatot. Segítettünk nekik ügyintézésben, bevásárlásban, tartós élelmiszer csomagokkal.

 

Idén is megszerveztük a Madárzsúrt és a Tisztviselőtelepen első alkalommal az utcabált. A két választókerületemet érintő Facebook csoportban, a „Madárneves utcák lakói” és „Tisztviselőtelepen élők” csoportokban aktívan beszélgettünk a környék lakóival az őket érintő problémákról.

 

Közéleti tevékenységemről rendszeresen beszámolok év közben is a https://www.facebook.com/simo.karoly.kozeleti oldalamon.

 

 

Érd, 2020. december 4.

 

 

 

Simó Károly