Tisztelt Közgyűlés!

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdésének k) pontja szerint a települési képviselő a törvényben foglaltaknak megfelelően köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.

 

A fenti rendelkezés végrehajtása érdekében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdése előírja, hogy a képviselői munkáról szóló tájékoztatót a képviselőnek írásban be kell nyújtani a Közgyűlésnek.

 

A jelenlegi érdi közgyűlés összetétele alapjaiban határozza meg egy-egy képviselő mozgásterét. Saját magam, mint a V.É.D. Városunk Érdekében Dolgozunk Egyesület listáról mandátumot szerzett képviselője veszek részt a közgyűlés munkájában. Ezzel kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy én vagyok az egyetlen képviselő, aki egyik frakciónak sem tagja. A választások után a jelenlegi többségi koalíció és annak frakciója teljesen domináns helyzetbe került. Ez nekünk – a közgyűlésben legkisebb delegált létszámmal részt vevő független szervezetnek – nem a legkedvezőbb. Tulajdonképpen már a külső bizottsági helyek elosztásánál is kész tények elé voltunk állítva. Így összesen egy külső bizottsági tagot tudtunk delegálni a bizottsági munkába. Pedig a tíz százaléknyi megszerzett választói szavazat, korrekt elosztásban legalább három-négy bizottsági helyet jelentett volna a V.É.D. delegáltjai részére. Ráadásul minden bizottsági területre van szakértő az egyesületünkben, akik minden külső befolyás nélkül tudták volna segíteni a bizottságok munkáját. De ezzel a kialakult rendszerrel elég csekély súlyú részvételünk van a közgyűlési és a bizottsági munkában!

A 2019. október óta eltelt időszakot nagyban befolyásolta a koronavírus miatti veszélyhelyzet. Összesen nyolc rendes és négy rendkívüli közgyűlés volt a városban a választások óta. Ezeken minden olyan előterjesztést, amely véleményünk szerint a város előremozdulását és fejlődését szolgálta támogattam. A tavaszi, márciusi veszélyhelyzet bevezetése óta a polgármester egymaga döntött a határozatokról. Ezekről az esetek jelentős részében utólag, már a döntés meghozatala után kaptunk tájékoztatást és ez a tájékoztatás is elég hektikusan történt. Tulajdonképpen már csak a tények közlésével találkoztunk ebben az időszakban. 2020 októbere óta a most jelenleg is érvényben lévő veszélyhelyzet bevezetése után – gondolom az eddigi rossz tapasztalatokat figyelembe véve – változtatott a polgármester és már van lehetősége a képviselőknek, hogy az előterjesztéseket véleményezzék. De természetesen a döntésekbe nincs beleszólásunk a továbbiakban sem!

Mivel egyéni választókerület nem tartozik hozzám, ezért a város legkülönbözőbb helyeiről kaptam lakossági megkereséseket, amelyeket a lehető legrövidebb és leghatékonyabb módon próbáltam megoldani. Ezek között voltak árok és áteresz takarítások, fűkaszálások, forgalmi probléma megoldása, téli siktalanítás, szociális és közrendvédelmi problémák megoldása.

A fent említett, hárompólusú közgyűlésben és az egyéb fórumokon láthatólag a két nagy politikai tábor nehezen, de inkább nagyon ritkán, vagy egyáltalán nem találja a közös hangot. Nyilvánvalóan, mivel felsőbb politikai érdekek kiszolgálására is „szerződtek”, ezen nem lehet meglepődni. Ez nagyban meghatározza cselekvéseiket és a jövőben fog kiderülni, hogy ez mennyire befolyásolja majd a városfejlesztés és városfenntartás hatékonyságát!

Mi a magunk részéről, mint V.É.D Városunk Érdekében Dolgozunk Egyesület és jómagam, mint ennek az egyesületnek a képviselője nem veszünk részt semmilyen nagypolitikai „játszmában”, sőt kifejezetten távol tartjuk magunkat minden ilyen jellegű gondolattól és cselekedettől. De bárkivel hajlandóak vagyunk az együtt gondolkodásra és az együtt cselekvésre, amennyiben az Érd javát szolgálja!

Egyesületünk keretein belül a Budai út 12. alatt működő V.É.D. irodában napi ügyeletet tartottunk a veszélyhelyzeti időszak kezdetéig, ahol sokan kerestek meg minket a problémáikkal, amelyeket az egyesületi tagokkal közösen oldottunk meg. Ezeken felül megszerveztük a karácsonyi cipős doboz gyűjtő akciót, amelynek keretein belül, közel négyszáz felajánlást juttatunk el a Baptista Szeretetszolgálathoz. A januári tartós hideg beálltával, a legszükségesebb takaró és meleg ruha gyűjtő akciót hirdettünk meg és így a napi szinten érkező tárgyi felajánlásokat az érdi szociális ellátó szolgálaton keresztül juttattuk el a rászorulóknak. Valamint 2019 decembertől, havi rendszerességgel folyamatosan megjelenik a V.É.D. kiadványunk, amelyet március óta sajnos a kialakult helyzet miatt csak online formában tudtunk megjelentetni, de ennek a hatékonysága nem érte el a megfelelő szintet. Ebben a kiadványban foglalkozunk érdi közélettel, érdi alkotókkal, művészekkel, helytörténettel, sporttal és sok minden mással, ami érdekelheti az érdi embereket.

A jelenlegi városvezetés választási programjában megfogalmazottak és az azóta eltelt időszakban történt cselekvései között nehéz párhuzamot felfedezni. A legjobb példa talán erre a nem szilárd útburkolattal rendelkező utcák „aszfaltozása”. A polgármester úr által beharangozott városi főmérnökség megalakítása – amelynek a feladata a szilárd útburkolatú utcák program szintű megvalósítása – nem történt meg, de a megvalósítást már elkezdték. Ezek után az a kérdés, hogy milyen tervezéssel, műszaki tartalommal, helyszín kijelöléssel és engedélyezéssel kezdődtek meg a munkák? Jelen pillanatban nem tudjuk.

Vagy például a város folyószámla vezető bankjának a váltása. Valódi versenyeztetés nélkül váltott a város vezetése. A folyószámla vezetés kedvezőbb feltételei megvalósultak, nagyjából tíz százalékkal olcsóbb lett. Ezt támogattam a szavazatommal. Ugyanakkor a folyószámla hitelkeretet hatszáz millióról háromszorosára, ezernyolcszáz millióra emelkedett. Ez viszont olyan mértékű indokolatlan emelkedés és az eladósítás felé történő lépést jelent, amit nem támogattam.

Illetve többek között egy nagyjából kettőszáz-ötven millió forintos több ingatlanból álló ingatlan értékesítési csomagot is megszavazott a többség, amely ellentmond annak a hitvallásunknak, véleményünknek, hogy semmilyen vagyonvesztést nem támogatunk a városban.

Ugyanakkor elmaradtak az elmúlt valamivel több, mint egy évben – csakúgy, mint az előző városvezetés idejében is a produktív, a város számára bevételeket jelentő beruházások vagy ezeknek a beruházásoknak a generálása, amely elengedhetetlen része lenne városunk folyamatos fejlesztésének és fejlődésének! Ez azért is érdekes, mert például a Modern Városok Program rendszerében megvalósuló, a későbbiekben a város által üzemeltetett beruházások megvalósulása is további kiadásokat fog jelenteni, reméljük, hogy nem a folyószámlahitel felhasználásával! 

 

 

Érd, 2020. december 4.

 

 

 

Tekauer Norbert