Tisztelt Közgyűlés!

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdésének k) pontja szerint a települési képviselő a törvényben foglaltaknak megfelelően köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.

 

A fenti rendelkezés végrehajtása érdekében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdése előírja, hogy a képviselői munkáról szóló tájékoztatót a képviselőnek írásban be kell nyújtani a Közgyűlésnek.

 

A 2019. októberi helyhatósági választást követően az első esemény, amelyen már képviselőként vettünk részt, a Forrás téri faültető akció volt. Novemberben lengyel testvérvárosunk, Lubachów vendégei voltunk nemzeti ünnepükön. Sajnos a koronavírus a testvérvárosokkal való kapcsolattartást is a digitális térbe száműzte, így személyesen alig tudtunk találkozni testvérvárosaink polgáraival, vezetőivel. Viszont örömmel vállaltam el a Lengyel–Magyar Kulturális Egyesület felkérését 2020 júliusában egy ünnepi beszédre, a mohácsi csata lengyel és magyar hőseire emlékezve, a Mély úti emlékműnél.

A nemzetiségi önkormányzatok és egyesületek többször fordultak hozzám megvalósításra váró ötleteikkel. Örömmel támogattam az Erdélyi Magyarok és Székelyek Érdi Egyesületének kopjafa-állítását a Múzeum sétányon, segítettem a lengyel önkormányzat programjainak megvalósítását, a roma önkormányzat jótékonysági akcióinak szervezését, és éppen a napokban kezdődött meg egy kisebb felújítás a Halla-házban, amelyhez a Német Kultúregyesület kérte a segítségemet.

Első hivatalos találkozóim egyike az Elvira major vezetőivel volt, amelyen megegyeztünk egy hosszú távú együttműködés kereteiben, közös rendezvényekkel és kiadványokkal színesítve, de ezeket a terveket a járvány teljesen keresztülhúzta. Ahogy a pandémia előírásai engedik, ezeket egészen biztosan meg fogjuk valósítani. Szintén 2019 novemberében nyilvánította az Értéktár Bizottság érdikummá az Elvirát, az ott folyó szakmai munkát és a majorban nemesített gyümölcsfajtákat, mindenekelőtt az érdi bőtermőt. Előterjesztőként és az érdikum „gazdájaként” büszkén tekintem ezt az örömteli eseményt szimbolikusnak is. Az Érdikum Klub mellett, amikor csak lehetőségem volt rá, örömmel vettem részt a Poly-Art rendezvényein is.

2019 novemberében a megszokott formában, az egyházakkal együttműködve szerveztük meg a krízisidőszakban az ételosztást. Amikor tudtam, személyesen is részt vettem szombatonként az ételosztás lebonyolításában, vagy az Emma utcai és Bem téri helyszíneken, vagy a kiszállításban besegítve. Szintén novemberben kezdtük meg a feltorlódott babacsomagok és az időseknek szánt csomagok kiszállítását, 2020 elejére minden lemaradást be tudtunk hozni. A járványtól függetlenül kezdeményeztem, hogy a korábbi csomagok helyett utalványokkal és csak apróbb ajándékokkal köszöntsük az érdi újszülötteket és családjaikat, hiszen így minden család arra fordíthatja az „babautalványt”, amire leginkább szeretné.

November közepén a „felügyeletem” mellett tartotta alakuló ülését az Ifjúsági Önkormányzat. A testület működését és a diákok rendelkezésére álló keret felhasználását új pályára állítottuk, az idei választásra pedig a középiskolák kéréseinek megfelelően alakítottunk ki egy igazságosabb választási rendszert is. Az IFÖ munkáját számos esetben hátráltatta a járványhelyzet, mégis úgy gondolom, hogy az ifjak kiválóan helyt álltak a nehezített körülmények között.

A 2019. novemberi Közgyűlésen a legelső előterjesztés, amit én vittem a testület elé, a Fundoklia-völgy kezelési tervének a felülvizsgálata volt. A völgy és valamennyi egyéb érdi természetvédelmi terület sorsát természetesen folyamatosan kiemelt figyelemmel kísérem. Az idei évben újult meg a Beliczay-sziget tanösvénye és a rongálók okozta károkat a Fundokliában is kijavítottuk. Néhány hete viszont kénytelen voltam feljelentést tenni a Köznevelési Centrum és a sóskúti körforgalom között a semmiből előkerült „fehér út” kapcsán, amit kirívó természetkárosításnak és országos botránynak tartok. Sokkal örömtelibb volt, hogy 2019. november végén ült össze az első állatvédelmi kerekasztal, ahol az önkormányzat mellett az Érden tevékenykedő civil állatmentők és állatvédők, valamint az állatorvosok képviselői is helyet foglaltak.

2019. december folyamán a klímavédelmi stratégia előkészítése, a Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) első előkészítő megbeszélése, valamint az év végi rendezvények érdemelnek említést a folyó ügyeken túl. Személyesen is megköszöntem a Szociális Gondozó Központ valamennyi tagintézményében a kollégák egész éves munkáját, akik természetesen a szerényebb körülmények között élő érdi gyerekek számára szervezett év végi események megvalósításában is kulcsszerepet játszottak.

A decemberi Közgyűlésre dolgoztuk ki a „Trianon 100” emlékév érdi programsorozatának tervét, illetve előterjesztésemre fogadta el a Közgyűlés a klímavészhelyzet tényét, és nyilvánítottuk ki, hogy városunknak részt kell vállalnia a klímaváltozás elleni küzdelemben. Ennek szellemében kezdtünk el januárban dolgozni a Virtuális Erőmű Program pályázaton, amelyen „klímatudatos önkormányzat” címet szereztünk. A megismerhető jó gyakorlatok helyi megvalósításában fognak segíteni az olyan szervezetek, mint a CIVINET, a Covenant of Mayors vagy a Klímabarát Települések Szövetsége, amelyekhez szintén javaslatomra csatlakoztunk. A lehető legjobb iránynak tartom, hogy elindult és folyamatosan igénybe vehető a lakossági ágdarálás, a havi zöldjárat működését kiemelten sikeresnek tartom, ahogy a kerti égetést lehetővé tévő helyi szabályozás megváltoztatását is. Örülök neki, hogy elindult a komposzt lakossági értékesítése a Zöldhatár Kft. telephelyén, és bízom benne, hogy hamarosan az üveggyűjtő szelektív kukák is eljutnak minden érdi háztartásba. Januárban azért is látogattam el kollégáimmal a zalaegerszegi üvegfeldolgozó üzembe, hogy a helyi fejlesztésekhez tapasztalatokat gyűjthessünk.

A 2020. év elején került az irányításom alá a Dr. Staud József Egészségház befejezésére irányuló projekt. Mivel a járvány az egészségház februári birtokba vételét is megakadályozta, az épület valódi átadására a szolgáltatók beköltözését követően, június 2-án kerítettünk sort. Az év elején jártuk be a Papi földeken a szabadidőparkot, keresve a Babafa-ligetnek is a megfelelő helyet. A Babafa-program beindítására, bármennyire is szerettük volna, az idei évben nem tudtunk sort keríteni, 2021-ben, ha a járvány okozta körülmények engedik, pótolni fogjuk ezt az elmaradást.

A 2020. januári Közgyűlésen, egyéb előterjesztéseim mellett, javaslatomra a Székely Nemzeti Tanács által indított európai polgári kezdeményezéshez a mi városunk is csatlakozott. A kezdeményezés célja, hogy a nemzeti régiók közvetlen uniós forrásokhoz juthassanak és az aláírások jelenlegi száma alapján jó esély van rá, hogy 2021 februárjában, egy sikeres polgári kezdeményezés nyomán, napirendre vegye a kérdést az Európai Unió.

2020. februárban zöld civil fórumot szerveztünk, elkezdtük Érd zarándokúthoz való csatlakozásának előkészítését, illetve többször egyeztettünk a Dizseri Tamás Habilitációs Központ jövőjéről a szülőkkel és a központ működtetését átvenni tervező baptista egyházzal. Szintén februárban vont be Balla Imre képviselőtársam a Felvigyázó utcai forgalomkorlátozás körüli gondolkodásba. Február végén került sor egy munkamegbeszélésre egyik testvérvárosunk, Léva alpolgármesterével, Tolnai Csabával. A hónap utolsó napján szervezte az Ifjúsági Önkormányzat a legsikeresebb rendezvényét, a jégdiszkót, mely tulajdonképpen teltházas, valamennyi érdi középiskolát érintő buli volt. Nagy kár, hogy mire igazán lendületet kaptak az ifjak, megérkeztek a járvány okozta korlátozások is. A februári Közgyűlésre, a munkatervnek megfelelően, számos egészségügyi tárgyú előterjesztésem került be, de ekkor döntöttünk a civil szervezetek támogatására hivatott összegekről, illetve a környezetvédelmi alap felhasználásáról is, amelyeken szintén dolgoztam.

Márciusban még részt tudtam venni az óvodák által szervezett szakmai napok néhány előadásán, de a korlátozások miatt március 15-én már csak dr. Csőzik László polgármesterrel és Szűcs Gábor alpolgármesterrel helyezhettük el a város koszorúját a Tállya utcai emlékműnél. A hónap elején még sor kerülhetett a Mária utcai gyermekorvosi rendelő civilek által szervezett gyerekbarát festésére, amelyen szintén nagy örömmel vettem részt. A hónap legfontosabb feladata a szociális ellátások rendszerének megszervezése volt a Humán Iroda és a Szociális Gondozó Központ hathatós közreműködésével. A pandémia első hullámában önkéntesként is csatlakoztam a Szociális Gondozó Központ csapatához, egyebek mellett a Naszályi utcában tisztítottuk meg Lengyel Péter képviselőtársammal és néhány barátunkkal egy egyedül élő idős hölgy kertjét. Szintén Lengyel Péterrel jártuk be azt a Bíbic utcai egykori iskolakertet, amelyet megújítva szeretnénk rövidesen a város közparkjainak sorába emelni. A járvány heteiben az ellátások szervezésén túl, az adományok koordinálásában vettem részt, illetve Balla Imre és egy civil csapat segítségével például arcpajzsokkal és egyéb eszközökkel is segítettük az egészségügyi dolgozók munkáját.

Áprilisban a Szepes Gyula Művelődési Központ segítségével szerveztünk Anyák Napi szabadtéri meglepetésműsort a Topoly utcai idősotthonban és a Napfény Otthonokban. A Szövetség Érdért frakció tagjaival közösen ültettük el az általunk vásárolt fákat az Erdőszéle Óvoda udvarán, júniusban pedig az országzászló újraállítását megelőzően ültettünk növényeket a Kutyavári parkban. A hónap folyamán az adományraktár folyamatosan működött a régi Parkvárosi Közösségi Házban, és köszönhetően egy civil felajánlásnak, ételosztást is tudtunk szervezni a járvány miatt vagy egyéb okokból nehéz helyzetbe került érdiek számára.

Áprilisban egy futó uniós pályázatnak köszönhetően az üveggyűjtő kukák utolsó szállítmánya is megérkezett az ÉTH Sas utcai telephelyére. Májusban indítottuk el a Fenntarthatósági Bizottsággal közösen a Virágzó Érdi Porta pályázatot, különösen Andrasek Mónika képviselőtársam volt lelkes támogatója a kibővített pályázatnak, amelyet négy kategóriában hirdettünk meg. A pályázat népszerűsítésére virágosztást is szerveztünk. A rászoruló családoknak palántákat juttattunk el, s az idei évben sem maradt el az ÉTH joggal népszerű tyúkosztása. Az ÉKFI segítségével idén először a rászoruló családok is kaptak szárnyasokat. Májusban kezdődött el a nyári táborok szervezése, és ettől a hónaptól jelentett egyre sűrűsödő feladatot a szúnyogirtás. Nagy örömünkre, májusban kérhettük az ELMŰ segítségét az Óvárosba költöző gólyapár megóvására, illetve Fenyves-Parkvárosban ekkor nézhettük meg az elkészült új víztornyot.

Június legelején jártuk le először az azóta megvalósult LevenDuna túraútvonalat, ekkor mértük fel először a Darukezelő utcai, parknak kinézett területet, illetve a Trianon-megemlékezést is meg tudtuk tartani a Kutyavári parkban. A Mária utcában már bizonyított civil csapat júniusban a Bagoly utcai Dr. Staud József Egészségház gyerekrendelőjét is kifestette. A Pedagógusnapon virággal köszöntöttük az érdi óvodák, általános és középiskolák dolgozóit, illetve az általam kezdeményezett madár- és rovarbarát koncepció kidolgozása okán is ekkor került sor az első ülésre. Andrasek Mónikával jártunk a biatorbágyi Korai Fejlesztő Központban, hiszen képviselőtársammal együttműködve igyekszünk az érdi SNI-s gyerekek és családjaik számára átfogó megoldást kidolgozni. A nyár elején valósult meg az első olyan projekt, amelynek révén helyi gazdákkal összefogva tudtunk földutakat és magánutakat sorompókkal lezárni. A megoldásnak köszönhetően nemcsak a termés van nagyobb biztonságban, de az illegális hulladék lerakása is nagyságrendekkel csökkent a kérdéses területen.

A nyár további heteiben slágertéma volt a szúnyoggyérítés. Többször találkoztam a gyérítéssel megbízott szakemberekkel, gázmesterekkel, illetve a biológiai szúnyogirtás szakértőivel, az önkormányzat által megrendelt gyérítéseket igyekeztük összehangolni a katasztrófavédelem tevékenységével. A szúnyogok szempontjából kivételesen kedvező idei időjárást követően, a soron következő szúnyoggyérítési közbeszerzés kiírásába valamennyi idei tapasztalatot beépítjük. Júliusban szerveztünk meg egy lomtalanítást a Járom utca sajnálatosan elhanyagolt portáján, az ingatlanon élő testvérek gondnokával azóta is munkakapcsolatban vagyunk.

Júliusban tartottam lakossági fórumot a Tárnoki úton, örömtelien sokan jöttek el, számos téma került szóba. Nagyon sajnálom, hogy a járvány nem tette lehetővé további fórumok szervezését, szeretném, ha „békeidőben” rendszeresen tudnánk nemcsak a választókerület, de a város egyéb pontjain is személyesen találkozni. Szintén júliusban kezdtem el dolgozni a város turisztikai újragondolásán, ennek keretei között októberben tartottuk az első (ún. BrandBoost) workshopot a turizmus, a rendezvényszervezés és a vendéglátás szinte valamennyi érdi szereplőjének bevonásával. Civilek, vállalkozók, rendezvényhelyszínek, illetve az önkormányzat és intézményei azóta is közösen dolgozunk Érd, mint turisztikai (frissebb szakszóval: szabadidős gazdasági) célpont, valamint az ehhez szükséges munkaszervezet létrehozásán.

Szeptemberben került sor a Virágzó Érdi Porta pályázat díjátadójára, ekkor jártuk be a gát melletti önkormányzati ingatlanon a repülős emlékmű tervezett helyszínét, valamint kisebb csapatokkal, de városszerte több helyszínen tudtunk csatlakozni a World Cleanup Dayhez. Jómagam a fennsíkon szemetet szedő csapatot szerveztem, nemcsak több köbméter kommunális, illetve autóbontásból származó szemetet gyűjtöttünk, de a terület jelentős részét be is jártuk gyalogosan, és elképesztő állapotokat láttunk a fák közötti ösvények mentén. A hónap során több esetmegbeszélésre is sor került egyrészt a hajléktalanok, másrészt egyes ingatlanokon az állattartás körülményeivel kapcsolatban. Mivel ezekben az összetett ügyekben több szervezet rendelkezik különböző hatáskörökkel (és ugyanez igaz a magánterületen lévő hulladék esetén is), megoldásuk sajnos változatlanul hosszadalmas és nehézkes.

Sokkal örömtelibb volt, hogy a Magyar Földrajzi Múzeum Őszköszöntő rendezvényén szólhattam néhány szót megnyitó gyanánt a rendezvényen résztevevő családok körében. Nyáron csak rendkívüli Közgyűlések voltak, szeptemberben viszont újra rendes Közgyűlésre került sor. Előterjesztéseim között, a háziorvosi és fogorvosi körzetek működtetésével kapcsolatos döntések mellett, ekkor hirdettük meg az azóta lezajlott Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázatot, és ezen a Közgyűlésen döntöttünk számos városi díj odaítéléséről a bizottságok javaslatai alapján. Talán annyit elárulhatok, hogy három díjazott is az általam felterjesztett személyek és szervezetek közül került ki.

Októberben az év végéig szerződést hosszabbítottunk a gyepmesteri telep és az állatmenhely működtetésére. A feladatra kiírt közbeszerzés éppen a napokban jelent meg. A 2030 Egyesület kezdeményezésére bekapcsolódtunk az „Érd megtelt?” címmel futó eszmecserébe, a levendulással kapcsolatos tervekhez segítségként ellátogattunk a dörgicsei levendulásba, segítettünk a Nordic Walking Érd csapatának becsatlakozni a Világ Gyalogló (Hó)nap eseményeibe, illetve egyeztetéseket folytattunk a bölcsődék és az érdekképviseleti szervezetek vezetőivel a bölcsődék önálló intézménnyé szervezéséről, azaz kiválásukról a Szociális Gondozó Központ szervezetéből.

A járvány ellenére sikerült Andrasek Mónikának egy kisebb fórumot szerveznie a Kutyavári parkban, ahol örömmel vettem én is részt a kutyafuttatókról és városi kutyatartásról szóló beszélgetésen. Október 6-án meg tudtuk tartani a városi megemlékezést, október 23-án viszont már csak videóüzenet formájában szólhattunk Érd lakóihoz, illetve talán már hagyománynak tekinthető, hogy dr. Csőzik László polgármester, valamint Gregus László és Balla Imre képviselők társaságában rendbe tettük Firtelmeiszter Sándor ’56-os hősi halottunk és édesapja sírhelyét a tusculanumi temetőben.

Az októberi Közgyűlésen tárgyalt előterjesztéseim közül az illegális hulladék felszámolására kiírt pályázaton való indulást emelném ki, amelyet azóta négy civil szervezettel együttműködve, további pályázatok beadásával egészítettünk ki. Októberben megnyílt a Papi földeken a szabadidőpark is.

Az utóbbi hetekben fejeződött be európai uniós pályázati forrásból a Bakonyi utcában a 3.000 köbméteres ivóvízgyűjtő medence rekonstrukciója, szervezzük a krízisidőszakban az ellátásokat, és megváltozott formában ugyan, de az ételosztást is. Folyamatban van az Érd-Sóskúti fennsík érdi „bejáratainak” lezárása az illegális szemét keletkezésének és újratermelődésének megakadályozása érdekében. Jelen pillanatban is kitölthető a Darukezelő utcai park kialakítására indult, közösségi gondolkodásra szánt online kérdőívünk, illetve napokon belül elérhető lesz online formában a LevenDuna túraútvonal, a Magyar Természetjáró Szövetség hivatalos útvonalai között.

Lezárásához közeledik a Topoly utcai komplex szociális intézmény beruházásának első üteme, az idősotthon átköltözik az új épületbe, a kivitelező pedig a régi épület felújításával folytathatja a munkát.

A védőnők december első hetében költöznek a Diósdi útra (a Mária utca elejére) az Intézményi Gondnokság alagsorából. Egyelőre ideiglenes jelleggel, hiszen bár az irányító hatóság nem fogadta el a Hivatalnok utcai volt tüdőgondozó felújítására a kérvényünket, a tervet nem vetettük el, és más forrást keresünk a megvalósításához. Továbbra is azt szeretnénk, ha modern és tágas gyermekorvosi rendelők és védőnői helyiségek kaphatnának itt helyet. A védőnők helyére a Szociális Gondozó Központ átszervezésével az Intézményi Gondnoksághoz csatlakozó gazdasági és pénzügyi kollégák költöznek. Ezzel összefüggésben, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény felújítását követően, a maradványösszeget orvostechnikai eszközökre, további épületfelújításra és napelemes rendszerre szeretnénk fordítani, amelyhez szintén a napokban adjuk be a kérelmet.

A Tárnoki út végén az esővíz szikkasztó várhatóan már tavasszal meg fogja akadályozni, hogy a madárneves utcákat elöntse a víz. Jelen pillanatban a védgát és a megvalósítás vízügyi és erdészeti engedélyeinek megszerzése folyik, néhány napja egyeztettünk a teendőkről az erdészettel, a gát tervezőjével és a kivitelező cég vezetőjével.

Az elmúlt év során rendszeresen részt vettem a Fenntarthatósági Bizottság, illetve a Szociális és Egészségügyi Bizottság, alkalmanként a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság ülésein. Közreműködtem a Szikra Tehetséggondozó Egyesület és a Tetőtől Talpig Alapítvány számára állandó helyiség biztosításában, illetve az év során több sajtótájékoztatón is jelen voltam, egyebek mellett a szociális ágazat megfelelő kormányzati elismerése érdekében, valamint több alkalommal emeltem fel szavam az önkormányzatok kivéreztetése, a magyar önkormányzatiság padlóra küldése ellen.

Az aszfaltozási programban a 7. számú választókerületben egyelőre a Liptói utcára kerülhetett sor. Biztos vagyok benne, hogy az utca lakóit jobban érdekli, hogy az utca teljes hosszában elkészült és megfelelő burkolatot kapott, minthogy a Bihari utcánál egyébként van egy választói körzethatár.

Az éves közvilágítási bővítés során a Radnai utcába, a Gyula utcába, a Könyves Kálmán utcába és a Mecseki utcába kerültek új köztéri lámpák. A nem kizárólag a választókerületemből érkező bejelentésekből ötvennél többet juttattam el az ÉKFI, illetve a Városüzemeltetési Iroda számára. Voltak ezek között gallyazási kérések, átereszek tisztítása és javítása, kereszteződésekben a beláthatóság biztosítása, közterületi kaszálások, illegális hulladék elszállítása, fasor gondozás, útkarbantartás, kapubejárók helyreállítása és forgalomtechnikai kérések is. De távolíttattam el elhasználódott oszlopot is, és többször egyeztettem a Pilisi Parkerdő Zrt. szakembereivel a Duna-parti terület, illetve a Molnár utca rendben tartása érdekében. Igyekeztem a lehető legtöbb bejelentést személyesen is felmérni, így találkoztam például a Retyezáti utcában azokkal a lakókkal, akik információhiány miatt a beteg és menthetetlen fák kivágásakor fordultak az önkormányzathoz. Mivel hatásköreim között a szemétszállítás is szerepel, számos alkalommal jutott el hozzám a hulladékszállítás során tapasztalt elmaradás, amelyeket kivétel nélkül igyekeztem megfelelően kezelni és megoldani, az ÉTH munkatársaival együtt. Idén tavasszal kerítettünk sort az Alsó utca és a Felső utca zöldhulladékának teljes elszállítására is. Az év során néhány alkalommal a Városrendészet, illetve a Hatósági Csoport munkáját is igénybe vettem, legyen szó például a Naszályi utca és az Aradi utca sarkán „felejtett” gépjárműről, vagy bármilyen hatósági intézkedést igénylő bejelentésről.

Végül, de egyáltalán nem utolsósorban szeretném kiemelni, hogy a képviselői és alpolgármesteri tevékenység egyaránt csapatmunka. Ezért köszönöm kollégáim, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat intézményei és a városi cégek dolgozóinak a munkáját, akik nélkül hasonlóan eseménydús beszámolók aligha készülhetnének!

 

Érd, 2020. december 4.

 

 

Tetlák Örs