Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdésének k) pontja szerint a települési képviselő a törvényben foglaltaknak megfelelően köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.

A fenti rendelkezés végrehajtása érdekében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdése előírja, hogy a képviselői munkáról szóló tájékoztatót a képviselőnek írásban be kell nyújtani a Közgyűlésnek.

A 2014. évi helyi önkormányzati választásokon a 3. számú egyéni választókerület mandátumát nyertem meg. Az alábbiakról szeretném tájékoztatni a választókörzetemet:

A választókerületben 2016-ban a megújult a Munkácsy Mihály utca és a Deák Ferenc utca a Bagoly utcától indulva a Szt. István utcáig. Ez a szakasz aszfalt burkolatot kapott, ami nem csak az ott lakóknak teszi élhetőbbé a környezetet, hanem a Szt. István utca – Kossuth Lajos utcai kereszteződést is tehermentesíti. Ezt a feladatot az un. képviselői keretből oldottuk meg, ami ebben az esztendőben is bruttó hat millió forint volt.

Megszüntettük a Bagoly utca – Bölömbika utca sarkán levő szelektív szemétgyűjtőt, mivel sajnos szinte minden nap nagy mennyiségű szemét gyűlt össze a tárolók közvetlen környékén és ez nem csak esztétikai, hanem már más problémákat is okozott a rendelő környékén.  Azóta teljesen megszűnt ezen a területen az illegális szemét elhelyezése. Ezt a lépést azért sikerült megtennünk mivel ebben az esztendőben kiosztásra került minden ingatlan részére a szelektív kukák.

Az év folyamán folyamatosan javítottuk az utcákat, ahol kellett kátyúztunk, ahol kellett grédereztünk. Ez a munka tavasztól ősz végéig tartott az ÉKFI terve szerint.

A körzetben lakók folyamatosan kerestek meg problémáikkal az Érdi Újságban megjelenő telefonszámomon, egyeztetés után általában a problémás helyszínen találkoztam velük és ott beszéltük meg a teendőket.

A megoldásra váró feladatok sokrétűek voltak, pl. fakivágás, esővízzel kapcsolatos ügyek, vízelvezetés, ároktisztítás, lakóingatlannal kapcsolatos problémák, közbiztonsági és közlekedéssel szervezéssel kapcsolatos problémák és persze személyesebb ügyek is.

Nagy probléma a Bölömbika utcai rendelő állapota, köszönhetően a város vezetésének ebben az ügyben is léptünk, pályázat segítségével elkezdődött a munka, hogy a rendelőt áttelepítsük a Bagoly utca – Velencei út kereszteződéséhez. Reményeink szerint a következő esztendőben ez is elkészül.

Végezetül köszönettel tartozom a munkámat segítő szervezeteknek, nagy segítség volt a mindennapokban az ÉKFI, az Érdi Polgárőrség, az Érdi Rendőrség, a Polgármesteri Hivatal, és nem utolsó sorban Érd Megyei Jogú Város vezetése.

Érd, 2016. december 02.

Mórás Zsolt