Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdésének k) pontja szerint a települési képviselő a törvényben foglaltaknak megfelelően köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.

A fenti rendelkezés végrehajtása érdekében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdése előírja, hogy a képviselői munkáról szóló tájékoztatót a képviselőnek írásban be kell nyújtani a Közgyűlésnek.

A 2014. évi helyi önkormányzati választásokon a 12. számú egyéni választókerület mandátumát nyertem meg. Az alábbiakról szeretném tájékoztatni a választókörzetemet:

- A Faragó utca lakói ebben az évben is a kátyúk kijavítását kérték. Az útjavítás mart aszfalttal megtörtént.

- A Bognár utca egy részén a nyári esőzések folyamán szinte járhatatlanná vált az úttest, hatalmas vízmosások keletkeztek. Ugyanez történt a Fűtő utca középső szakaszán is. Mindkét helyen aszfalt burkolatot kapott az úttest.

- Lakók jelezték, hogy a Darukezelő utca – Iparos út kereszteződésében az aszfaltréteg széle több helyen beszakadt. A javítás megtörtént.

- A Darukezelő utca város határa felé eső részén az Önkormányzat által karbantartott nagy átmérőjű csapadékvíz-átereszt kellett ebben az évben is kitisztíttatni.

- A Favágó utca lakói nagyszámú leánder elhelyezését ismételten kérték tőlem, ezt most is a Nyári Napközis Tábor területén sikerült megoldani.

- Választókerületem lakói hosszú időn át kifogásolták, hogy az ígéretek ellenére nem kezdődött el az M7-es lejáró megépítése sem és az INTERSPAR bevásárló központépítkezés sem. Majd pedig az építkezések megindulása óta sok problémát okozott az átépítés. Az Iparos út ezen szakasza most már elkészült, nagyságrenddel javultak a közlekedés körülményei.

- A bevásárló központot várhatóan 2017. év február-márciusban nyitják meg.

- Ahol jelezték, ott a Közvilágításban bekövetkező műszaki hibákat megjavíttattam.

- A Kőműves utca Iparos út felőli szakasza szinte járhatatlan volt. Itt az útburkolatot rendbe tettük.

- A Csillés utcában is soron kívül kellett kijavítani az útfelületet.

- A Fűtő utca Fuvaros út felőli szakaszán a bozótos már-már lehetetlenné tette a közlekedést. Ugyanitt nagy mennyiségű szemetet és beton törmeléket szórtak el illegálisan. Ezt a területet is rendbe tettük.

- A Búvár utcában 2017-ben várhatóan elkezdődik több milliárd forint értékben az
iskola és  az óvoda megépítése. A tervek már készülnek.

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke, valamint a Sport és Ifjúsági Bizottság tagja vagyok. A Közgyűlésben elvégzett feladatokon kívül a képviselői munkám jelentős részét a szakbizottságok hatáskörébe tartozó előterjesztések, határozati javaslatok és önkormányzati rendeletek előkészítésében, megvitatásában, a döntések meghozatalában való munka teszi ki.

Érd, 2016. december 02.

Szabó Béla