Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdésének k) pontja szerint a települési képviselő a törvényben foglaltaknak megfelelően köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.

A fenti rendelkezés végrehajtása érdekében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdése előírja, hogy a képviselői munkáról szóló tájékoztatót a képviselőnek írásban be kell nyújtani a Közgyűlésnek.

A 2014. évi helyi önkormányzati választásokon az 5. számú egyéni választókerület mandátumát nyertem meg. Az alábbiakról szeretném tájékoztatni a választókörzetemet:

Mint választott képviselő folyamatosan résztvevője vagyok Érd Megyei Jogú Város Közgyűlés munkájának. A közgyűlési munka mellet három bizottságban végzem még képviselői munkámat. A Közrendvédelmi Bizottság elnökeként, valamint a Sport és Ifjúsági és a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságban.

 • A 2016-os évben a következő munkák elvégzésére került sor a választókerületemben:
 • Sebes utca – Sárvíz utca között, szikkasztó árok készítése 100 méteres hosszúságban;
 • Sárvíz utca alatt áteresz létesítése;
 • Sárvíz utca – Sárd utca között szikkasztó árok készítése 60 méteres hosszúságban,
 • Sárd utca – Tó utca között áteresz létesítése;
 • Tó utca teljes hosszúságában burkolt árok készítése 150 méter hosszúságban;
 • Sajó utca, Balatoni út - Sebes utca közötti szakaszán burkolt árok készítése 200 méteres hosszúságban;
 • Csilla utca teljes hosszában szilárd útburkolattal való ellátása, valamint szikkasztóárok készítése;
 • Cecília utca teljes hosszában szilárd útburkolattal való ellátása, valamint az északi oldalon burkolt árok készítése szintén a Cecília utca teljes hosszában;
 • Ágnes utca, Cecília utcától – Bara patak közötti szakaszán burkolt árok készítése 80 méteres hosszúságban és ennek bekötése a Bara patakba;
 • Az újonnan szilárd útburkolattal ellátott Cecília utca és Csilla utca forgalomrendezése;
 • Városi beruházásban felújításra került, a Szepes Gyula Művelődési Ház – Béke tér közötti „Központi Parkoló”;
 • Valamint eleget téve az I. választókerületet képviselő Antunovits Antal kérésének, a képviselői keretem megmaradt részével hozzájárultam a Béke téri lakótelep játszóterének felújításához.

Érd, 2016. december 02.

Tekauer Norbert