A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 9 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi személyeket javasolják, hogy az üléseken állandó meghívottként vegyenek részt:

 

Érdi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője

Érdi Városi Polgárőr Egyesület elnöke                       

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője

Érd Hivatásos Tűzoltóság tűzoltó-parancsnoka

 

 

 

 

 

Csornainé Romhányi Judit            Dr. Asztalos Éva

bizotsági tag                                 elnök