A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola szakmai, valamint az Intézményi Gondnokság pénzügyi beszámolóját a 2019. évi nyári napközis tábor lebonyolításáról.

 

 

 

 

 

 

 

 

             Varga László                                                                        Gregus László 

             bizottsági tag                                                                                  elnök