A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag - a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 16/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva –a Magyar Földrajzi Múzeum 2020. évi munkatervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a munkaterv megvalósításához szükséges 10.742.200,- Ft-nak az intézmény 2020. évi költségvetésébe való betervezéséről gondoskodjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

             Varga László                                                                        Gregus László 

             bizottsági tag                                                                                  elnök