A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület Kulturális Keretre benyújtott „A lengyel-magyar barátság ápolása” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 150.000,- Ft – kifizethető.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Varga László                                                                        Gregus László 

             bizottsági tag                                                                                  elnök