A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Poly-Art Alapítvány Kulturális Keretre benyújtott „Irodalmi antológia kiadása” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 180.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 90.000,- Ft – kifizethető.   

 

 

 

 

 

 

 

             Varga László                                                                        Gregus László 

             bizottsági tag                                                                                  elnök