A Szociális és Egészségügyi Bizottság – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Bolyai János Nyugdíjas Pedagódus Klub Civil Társaság által a Szociális Keretre benyújtott”A szociális ellátás alanyai részére szervezett rendezvényen való részvétel” című pályázatának szakmai beszámolóját és az elnyert támogatási összegről (50.000,- Ft) szóló elszámolását elfogadja, valamint megállapítja, hogy a fennmaradó összeg (25.000,- Ft) kifizethető.

 

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: Csornainé Romhányi Judit elnök

 

 

 

 

 

 

Gregus László                                                                        Csornainé Romhányi Judit  

bizottsági tag                                                                                                  elnök