A Szociális és Egészségügyi Bizottság – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Hétszínvirág Alapítvány Egészségügyi Keretre benyújtott „Pályázat egészségnevelésre” c. pályázatának  (elnyert támogatás: 120.000,- Ft) szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását elfogadja, és megállapítja, hogy a fennmaradó összeg, 51.645,- Ft kifizethető tekintettel arra, hogy a pályázó 8.355,- Ft-ot nem használt fel.

 

 

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: Csornainé Romhányi Judit elnök

 

 

 

 

 

 

Gregus László                                                                        Csornainé Romhányi Judit  

bizottsági tag                                                                                                  elnök