A Szociális és Egészségügyi Bizottság – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Baba-mama Klub Civil Társaság  Egészségügyi Keretre benyújtott ,,Baba-Mama Klub Civil Társaság programjainak támogatása” c. pályázata szakmai beszámolóját és az elnyert támogatási összegről (50.000,- Ft) szóló elszámolását elfogadja, valamint megállapítja, hogy a fennmaradó összeg (25.000,- Ft) kifizethető.

 

 

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: Csornainé Romhányi Judit elnök

 

 

 

 

 

 

Gregus László                                                                         Csornainé Romhányi Judit  

bizottsági tag                                                                                                  elnök