A Jogi és Közbiztonsági Bizottság, az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 63. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt jogköre alapján javasolja a polgármesternek, hogy az önkormányzat 2020. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 24/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 6. § c) pontja alapján döntsön az Érd Városi Polgárőr Egyesület 1.500.000,- Ft összegű támogatásáról.

 

A bizottság azzal a feltétellel javasolja a polgármesternek a támogatás odaítélésére vonatkozó döntés meghozatalát, hogy az Érd Városi Polgárőr Egyesület 2019. évi támogatásának elszámolására vonatkozó vizsgálata során megállapításra kerül, hogy a támogatás a szerződésben rögzítettek szerint került felhasználásra.

 

 

 

Határidő:   döntés továbbítására - azonnal

                  

Felelős: Dr. Asztalos Éva - elnök

 

 

 

 

 

Csornainé Romhányi Judit                       Dr. Asztalos Éva                                                                              

          bizottsági tag                                     elnök