A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett felkéri a Humán Irodát, hogy vizsgálja meg Fülöp Sándorné települési képviselő által benyújtott, a helyi adókról szóló 42/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet-módosítás létjogosultságát.

 

 

 

 

Csornainé Romhányi Judit            Dr. Asztalos Éva                                                                   

          bizottsági tag                            elnök