Érd Megyei Jogú Város Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletének 30. § (5) bekezdés a pontja alapján, a (6) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva Kiss Judit Mária méltányossági kérelmének helyt ad, és a vele szemben fennálló, összesen 4.134.762 Ft követelést elengedi.

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 2020. szeptember 30.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

Lengyel Péter

elnökhelyettes

T. Mészáros András

elnök