Érd Megyei Jogú Város Sport Bizottsága – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva – a támogatás iránti kérelmeket benyújtó sportszervezeteket 21/2020. (VII.22.) SB határozatával összesen 31.000.000,- Ft támogatásban részesítette.

A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetésben erre a célra elkülönített keretösszeg fennmaradó részének - 14.000.000,- Ft-nak - a költségvetés következő módosítása során az általános tartalék terhére való átvezetéséről gondoskodjon.

 

 

Határidő: azonnal

 

Felelős: bizottság elnöke

 

 

 

 

 

 

Csépán István

 

Lengyel Péter

 

elnökhelyettes

 

elnök