Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága felkéri a polgármestert vizsgálja meg, hogy az önkormányzati tulajdonú vagyonelemek bérbeadásával kapcsolatos szerződések módosítása - ahol szerepel az inflációkövetés - megtörtént-e.

 

Határidő:         a Gazdasági Bizottság júniusi ülése

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Csornai Károly

bizottsági tag

Csépán István

elnök