Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága – az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.02.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - úgy dönt, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. március 7-étől 2022. június 4-éig tartó időtartamra ingyenes használatába adja a tulajdonában lévő, Érd belterület 18223/9 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett általános iskola, sportcsarnok (birkózó csarnok) és gazdasági épület, udvar megjelölésű, összesen 20923 m² területű, természetben a 2030 Érd, Fácán köz 35. szám alatt található ingatlan 1168,72 m² nagyságú Birkózócsarnokát az Érdi Spartacus Sport Club (székhelye: 2030 Érd, Alispán út 8.) részére.

 

 

Határidő:         a szerződés megkötésére - azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Csornai Károly

bizottsági tag

Csépán István

elnök