Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága - az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése alapján - úgy dönt, hogy az önkormányzat bérbe adja az Érd, Béke tér 8/B. III. e. 11. ajtószám alatti (helyrajzi szám: 22552/10/A/26), 44 négyzetméter alapterületű, összkomfortos önkormányzati lakását szolgálati jelleggel Czubora Emese részére 2022. május 1-jétől 2025. május 1-jéig, de legfeljebb a Szociális Gondozó Központnál fennálló szolgálati jogviszonya idejére  havi  35.200 forint + áfa bérleti díjért.

 

 

Határidő:         a szerződés aláírására 2022. május 1.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Csornai Károly

bizottsági tag

Csépán István

elnök