A Sport Bizottság az olimpiai játékokra kijutási eséllyel pályázó érdi lakóhellyel rendelkező sportolók, parasportolók 2022. évi önkormányzati támogatásával kapcsolatos tájékoztatót a határozat melléklete szerinti tartalommal közzéteszi.

 

A Bizottság a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a támogatási kérelmek benyújtásának határidejét 2022. május 15. napjában határozza meg.

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy gondoskodjon a kérelem benyújtásával kapcsolatos tájékoztatónak az Érdi Újságban, valamint az önkormányzat honlapján való megjelentetéséről.

 

Határidő: Érdi Újságban és a városi honlapon való közzétételre – azonnal

 

Felelős: Lengyel Péter, a Sport Bizottság elnöke

 

 

Lengyel Péter

 

Csépán István

 

elnök

 

elnökhelyettes

 

 

 

 

Melléklet a Sport Bizottság 11/2022.(III.23.) számú határozatához

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata anyagilag támogatja az olimpiai játékokra kijutási eséllyel pályázó érdi lakóhellyel rendelkező sportolókat, parasportolókat.

 

Támogatás iránt kérelmet nyújthatnak be: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező sportolók, parasportolók, akik az olimpiai játékokra kijutási eséllyel indulnak kvalifikációs tornákon.

 

A kérelemhez mellékelni kell:
  • a sportoló sportszakmai önéletrajzát
  • sportszövetségi igazolást az adott sportág országos szakszövetségétől

 

A kérelmek benyújtási határideje: 2022. május 15. nap.  A beérkezett kérelmek elbírálásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Sport Bizottsága dönt.

 

Az elnyert támogatás felhasználásáról az Önkormányzat a sportolóval, parasportolóval külön támogatási szerződést köt, mely tartalmazza a támogatás elszámolásának szabályait.

 

A kérelemmel kapcsolatos további felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal sportreferense ad Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humán Irodáján (2030 Érd, Budai út 8.) személyesen, vagy telefonon a 06-23/ 522-300/212 számon.

 

 

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT