Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Fenntarthatósági Bizottsága

 

4/2023. (III. 27.)

h a t á r o z a t a

 

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Fenntarthatósági Bizottságának

2023. március 27-ei nyilvános ülés napirendjéről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Fenntarthatósági Bizottsága 2023. március 27-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

  1. Beszámoló a Fenntarthatósági Bizottság 2022. évi tevékenységéről
  2. Egyebek

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Andrasek Mónika elnök

 

 

 

 

           

                      Andrasek Mónika                                                Csépán István

                                 elnök                                                     jegyzőkönyv-hitelesítő