Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Fenntarthatósági Bizottsága

 

14/2023. (VIII. 11.)

h a t á r o z a t a

 

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Fenntarthatósági Bizottságának 2023. augusztus 11-ei rendkívüli zárt napirendjéről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Fenntarthatósági Bizottsága 2023. augusztus 11-ei rendkívüli zárt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

  1. A „Virágzó érdi porta” pályázat elbírálása

 

Határidő:    azonnal

Felelős:      Andrasek Mónika elnök

 

 

                      Andrasek Mónika                                     Csornainé Romhányi Judit

                                 elnök                                                     jegyzőkönyv-hitelesítő