Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Fenntarthatósági Bizottsága

 

9/2023. (VI. 19.)

h a t á r o z a t a

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Fenntarthatósági Bizottságának

2023. június 19-ei nyilvános ülésének napirendjéről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Fenntarthatósági Bizottsága 2023. június 19-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

  1. Beszámoló az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről
  2. Beszámoló az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről
  3. Beszámoló az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről
  4. Sürgős: Javaslat pályázat benyújtására az „Együttműködésben a klímatudatos vízgyűjtő- gazdálkodásért” program keretében
  5. Egyebek

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Andrasek Mónika elnök

 

 

 

                      Andrasek Mónika                                     Csornainé Romhányi Judit

                                 elnök                                                     jegyzőkönyv-hitelesítő