Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Szociális és Egészségügyi Bizottsága

 

16/2023. (IX. 21.)

határozata

 

az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a Bizottság véleményezési jogkörébe tartozó önkormányzati hatósági ügyekről szóló tájékoztatót elfogadja.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

 

 

 

            Gregus László                                                             Csornainé Romhányi Judit 

             bizottsági tag                                                                                 elnök