Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Jogi és Közbiztonsági Bizottsága

 

5/2024. (II. 28.)

h a t á r o z a t a

 

az Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlésének Jogi és Közbiztonsági Bizottságának 2024. február 28-ai zárt ülésének napirendjéről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 2024. február 28-ai zárt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

  1. Képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vétele (szóbeli)

 

Határidő: azonnal

Felelős: Csornainé Romhányi Judit elnökhelyettes

 

 

 

Csornainé Romhányi Judit                                                                 Demjén Attila

            elnökhelyettes                                                                             bizottsági tag