Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Jogi és Közbiztonsági Bizottsága

 

7/2024. (III. 06.)

h a t á r o z a t a

 

az Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlésének Jogi és Közbiztonsági Bizottságának 2024. március 06-ai rendkívüli zárt ülésének napirendjéről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 2024. március 06-ai rendkívüli zárt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1, Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyában való döntés

 

Határidő: azonnal

Felelős: Gál Alex elnök

 

 

 

          Gál Alex                                                                             Lengyel Péter

            elnök                                                                                  bizottsági tag