1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Galéria 2022. évi kiállítási- és rendezvénytervének jóváhagyására

 

 

Csengeri Attila bizottsági tag megérkezett az ülésre.

 

Gregus László elnök: Ismerteti az előterjesztést. Reményei szerint nyáron megrendezhető lesz a Művésztelep, ami benne van a Galéria költségvetés tervezetében.

Egyebekben elmondja, hogy Polgármester Úrral hamarosan ellátogatnak Szentendrére, az érdi Duna parton talált pénzérme lelet  Érdre hozatalának ügyében. Kérdezi a Galéria művészeti vezetőjét, hogy ennek látja-e lehetőségét a Galériára vonatkozóan.

 

Kéri Mihály, az Érdi Galéria művészeti vezetője: Elmondja, hogy a Művésztelepet két évig nem tudták megrendezni. Utoljára a Bolyai János Általános Iskolában rendezték, de már a város is ott rendezi a nyári napközis táborokat a gyerekeknek, ez a két tevékenység pedig összeegyeztethetetlen az iskolában. Bízik benne, hogy a gyerekek napközis tábora vissza fog kerülni eredeti helyére, Parkvárosba. Az évi egy kiállítás a Művésztelep munkáiból megvalósult, és reméli, hogy a jövőben is működni fog, jelenleg Szekszárdon van az anyag, kaptak meghívást Szegedre és Debrecenbe is. A pénzérme lelet elhelyezésével kapcsolatban elmondja, hogy a Galériában ennek elhelyezésére pénzügyi, biztonsági és egyéb okokból  nem lesz mód.  Szűcs Gábor alpolgármestert kérdezi, hogy a napközis tábor hol lesz megrendezve nyáron?

 

Szűcs Gábor alpolgármester: A Bolyai Iskolában.

 

T. Mészáros András bizottsági tag: A Galéria költségvetésével kapcsolatban kérdezi, hogy nem kevés-e az 1 millió forint a katalógusokra?

 

Kéri Mihály, az Érdi Galéria művészeti vezetője: Válaszában elmondja, hogy igen, kevés ez az összeg. De nem minden kiállításról adnak ki katalógust. Pénzért pedig nem árulják ezeket a kiadványokat, nem ez a cél, mivel ez egy nonprofit galéria.

 

Gregus László elnök:  Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, véleményezésre teszi fel a határozati javaslatokat.

 

A véleményezésre feltett határozati javaslatok:

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak az Érdi Galéria működtetésére vonatkozó 2022. évi pénzügyi tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

2. A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a feladat ellátásához összesen bruttó 21.874.017 forintot biztosít, illetve az átmeneti gazdálkodás terhére a 2022. évre vonatkozó időarányos fedezetet biztosítja.”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett Érdi Galéria 2022. évi kiállítási és rendezvénytervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.”

 

 

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

 

14/2021. (XII.9.) KÖMIB

állásfoglalás

 

az Érdi Galéria 2022. évi kiállítási- és rendezvénytervének jóváhagyásáról

 

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Határozati javaslat I-II-t.

 

 

 

A Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

SZAVAZAT

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gál Alex

Távol

Simó Károly

Igen

T. Mészáros András

Igen

Bada Zoltán

Igen

Bakos Petra

Igen

Csengeri Attila

Igen

Horváthné Baráth Szilvia

Távol

Varga László

Távol

 

 

 2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Szepes Gyula Művelődési Központ, a Csuka Zoltán Városi Könyvtár és a Magyar Földrajzi Múzeum 2022. évi munkatervének elfogadására

 

Gregus László elnök: Ismerteti az előterjesztést. Elolvasta mindhárom munkatervet. Elmondja, hogy a Szepes MK kiegészített munkaterve  az ülés napján felkerült a hálózatra, a városi rendezvényekkel kiegészített munkaterv. Mindhárom alapos munka, melynek megvalósulását még mindig, második éve a vírushelyzet fogja meghatározni. A Szepes MK munkatervével kapcsolatos kérdéseket tisztázta az igazgatóval, továbbá követendő példaként, elérendő célként  felmutatta a szekszárdi művelődési ház decemberi műsorfüzetét. Véleménye szerint mindhárom kulturális intézmény a lehetőségeihez és a helyzethez viszonyítva a maximumot kihozta. A pénzérme lelet érdi elhelyezésének lehetőségéről beszél. Elmondja, hogy kapott róla dokumentumot, milyen szigorú előírásoknak kell megfelelni, ha ki akarjuk a városban állítani. Kérdezi a Földrajzi Múzeum igazgatóját erről.

 

Dr. Kubassek János, a múzeum igazgatója: Válaszában elmondja, hogy ők az első lépéseket már megtették. A kollégák a kezdetekkor is jelen voltak a feltárásnál. Azonban a feltárás anyagi feltételeit a megyei Szentendrei Múzeum biztosította, a jog szerint is hozzájuk tartozik ez a feladat, ők rendelkeznek régészekkel, numizmatikusokkal. A feltételek teljesítése komoly anyagi kötelezettségvállalással és felelősséggel jár. A Földrajzi Múzeum beadott egy pályázatot ezzel kapcsolatban. Ez a kincs nem csak érdi kincs, hanem nemzeti kincs. A bemutatást egy szakmai konferenciával javasolja majd egybekötni, esetleg egy kötet megjelenését is javasolja biztosítani.

 

Mácsai Anetta, a múzeum igazgatóhelyettese:  Tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy az NKA-hoz beadott pályázatuknak kb. márciusra lesz eredménye, ami 10 millió forintot jelenthet. Ez arról szól, hogy 18 hónapra Érdre kerüljön az a leletanyag, ami jelenleg Szentendrén van kiállítva. A pályázat biztonsági vitrinek, installációk beszerzéséről szól. A további biztonsági berendezésekhez ez nem fog fedezetet nyújtani. Ezért a városnak is hozzá kell járulni: kamerarendszer, biztonsági zárak, stb. 2023. őszén kerülhetne ide az anyag.

 

Gregus László elnök: Kérdezi, hogy ennél a kiállításnál lehet majd magasabb belépőjegy árakat kialakítani?

 

Mácsai Anetta, a múzeum igazgatóhelyettese:  Igen, a pályázatban beállították ennek a bevételi oldalát is, mely magasabb árakra lett kalkulálva. Ez egyéb programokkal kiegészítve jó bevételi forrás lehet az intézménynek.

 

Bada Zoltán bizottsági tag: Nagyon fontos a jó média megjelenés.

 

Mácsai Anetta, a múzeum igazgatóhelyettese:  Igen, a pályázatban 1 millió forintos reklámköltséget állítottunk be.

 

T. Mészáros András bizottsági tag: Véleménye szerint most erről nem tudnak dönteni, minden a pályázat eredményétől függ. A városnak pedig el kell döntenie, hogy van-e erre a célra 50 millió forintja, vagy nincs. Jelenleg a bizottság napirendjén a múzeum 25 millió forintos éves munkaterve van, amiről még szó sem esett.

 

Simó Károly bizottsági tag: Egyetért ezzel. Véleménye szerin komoly az éves program. Kérdezi a bizottság elnökét ill. az alpolgármestert, hogy a múzeum melletti „virágbolt” épületével mi a helyzet most. Jó lenne, ha be lenne kapcsolva  a múzeum munkájába.

 

Dr. Kubassek János, a múzeum igazgatója: Örömmel fogadnák, megoldana sok mindent. Kevés a hely. Az épület nyílászáróinak festését, felújítását kéri jövő évben, mert nagyon rossz állapotban vannak. A teljes kamerarendszer is égetően fontos.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: A múzeum költségvetéséhez nincs állami forrás, az önkormányzat finanszírozza, ez mindig nehéz. Ennek ellenére mindig próbálunk fejleszteni. Mindennek az akadálya a forráshiány. A virágbolt a múzeumhoz lesz csatolva.

 

Csengeri Attila bizottsági tag:  Kérdezi, hogy a virágbolt épületét már megvásárolta az önkormányzat?

 

T. Mészáros András bizottsági tag: Igen. Abban az épülettömbben a további épületeket is meg kellene vásárolnia az önkormányzatnak.

 

Szűcs Gábor alpolgármester:  Egyetért ezzel, ez a távlati cél.

 

Bada Zoltán bizottsági tag távozott az ülésről.

 

Gregus László elnök: Áttér a könyvtár munkatervének tárgyalására. Író-olvasó találkozókról kérdez.

 

Nida Judit, a könyvtár igazgatóhelyettese: A tiszteletdíj nagyon változó, van aki ingyen jön, van aki nem. Ajándékkönyvekre azért van magas összeg betervezve, mert nagyon drágák a könyvek, de ez egész évre szól. Egy könyvtár nem adhat mást ajándékba, mint könyvet.

 

Gregus László elnök: Elmondja, hogy a könyvtár a covid-helyzet ellenére nagyon intenzív, tartalmas munkát végez, nagyon jól kommunikálnak a lakossággal, az olvasókkal. Ez dicsérendő.

 

Csornainé Romhányi Judit bizottsági tag: Kérdezi a könyvtár igazgatóhelyettesét, hogy szoktak-e és tudnak-e még befogadni könyveket?

 

Nida Judit, a könyvtár igazgatóhelyettese: Válaszában elmondja, hogy sajnos nincs elég helyük raktározásra, a vásárolt köteteket is nehezen tudják elhelyezni. A tíz évnél nem régebbi szépirodalmi, öt évnél nem régebbi szakirodalmi könyveket fogadjuk be, de ezeket is csak válogatva.

 

Gregus László elnök:  Áttér a művelődési központ munkatervére. Elmondja, hogy sok új program van, ez dicsérendő.

 

Simó Károly bizottsági tag:  Az új programokról kérdez: garázsvásár a lakosság részére, activity bajnokság, demencia kávéház, angol nyelvtanfolyam stb.

 

Wolf Katalin, a Szepes Gyula Művelődési Központ igazgatója:  Válaszában elmondja, hogy nem lesz covid mentes év 2022 sem. Megváltoztak a fogyasztói szokások. A mikro és kisebb közösségi rendezvények tudnak működni. A garázsvásár egy felnőtt lakossági igény, a baba-börze mintájára. Az activity bajnokság a középkorosztályt célozza meg, csapatépítés céllal.

 

Simó Károly bizottsági tag:  Elmondja, hogy Érd nagyállomás aluljárójának falfelületeit szeretné, ha graffitisek kifestenék.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Nem javasolja támogatni, mivel ez a januári Közgyűlés témája lesz, az egész város összes aluljárójára vonatkozóan.

 

Simó Károly bizottsági tag:  A Tök jó fesztiválról kérdez, amit eddig a 2030 Egyesület szervezett. Most miért van benne az intézmény munkatervében?

 

Wolf Katalin, a Szepes Gyula Művelődési Központ igazgatója:  Azért, mert pályázati pénzből lehet megvalósítani, a múzeumkertben, ami covid-compatibilis helyszín, a kisgyermekes családok részéről nagy igény van rá.

 

Gregus László elnök: Mivel további hozzászólás, kérdés nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság - a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 16/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - a Szepes Gyula Művelődési Központ 2022. évi munkatervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a munkaterv megvalósításához szükséges 24.143.000,- Ft-nak az intézmény 2022. évi költségvetésébe való betervezéséről gondoskodjon. A munkaterv a városi rendezvények költségét nem tartalmazza.”

 

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság a következő határozatot hozta:

 

20/2021. (XII.9.) KÖMIB

határozat

 

a Szepes Gyula Művelődési Központ 2022. évi munkatervének elfogadásáról

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság - a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 16/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – 5 igen szavazattal,  ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással a Szepes Gyula Művelődési Központ 2022. évi munkatervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a munkaterv megvalósításához szükséges 98.998.000,- Ft-nak az intézmény 2022. évi költségvetésébe való betervezéséről gondoskodjon. A munkaterv a városi rendezvények költségét is tartalmazza.

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.

 

A Bizottság a határozatról az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

SZAVAZAT

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gál Alex

Távol

Simó Károly

Tartózkodik

T. Mészáros András

Tartózkodik

Bada Zoltán

Távol

Bakos Petra

Igen

Csengeri Attila

Igen

Horváthné Baráth Szilvia

Távol

Varga László

Távol

 

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság - a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 16/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 2022. évi munkatervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja. A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a munkaterv megvalósításához szükséges 3.395.000,- Ft-nak az intézmény 2022. évi költségvetésébe való betervezéséről gondoskodjon.”

 

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság a következő határozatot hozta:

 

21/2021. (XII.9.) KÖMIB

határozat

 

a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 2022. évi munkatervének elfogadásáról

 

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság - a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 16/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – 7 igen szavazattal egyhangúlag a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 2022. évi munkatervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a munkaterv megvalósításához szükséges 3.395.000,- Ft-nak az intézmény 2022. évi költségvetésébe való betervezéséről gondoskodjon.

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.

 

A Bizottság a határozatról az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

SZAVAZAT

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gál Alex

Távol

Simó Károly

Igen

T. Mészáros András

Igen

Bada Zoltán

Távol

Bakos Petra

Igen

Csengeri Attila

Igen

Horváthné Baráth Szilvia

Távol

Varga László

Távol

 

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság - a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 16/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - a Magyar Földrajzi Múzeum 2022. évi munkatervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a munkaterv megvalósításához szükséges 24.845.000,- Ft-nak az intézmény 2022. évi költségvetésébe való betervezéséről gondoskodjon.”

 

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság a következő határozatot hozta:

 

22/2021. (XII.9.) KÖMIB

határozat

 

a Magyar Földrajzi Múzeum 2022. évi munkatervének elfogadásáról

 

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság - a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 16/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – 7 igen szavazattal egyhangúlag a Magyar Földrajzi Múzeum 2022. évi munkatervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a munkaterv megvalósításához szükséges 24.845.000,- Ft-nak az intézmény 2022. évi költségvetésébe való betervezéséről gondoskodjon.

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.

 

A Bizottság a határozatról az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

SZAVAZAT

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gál Alex

Távol

Simó Károly

Igen

T. Mészáros András

Igen

Bada Zoltán

Távol

Bakos Petra

Igen

Csengeri Attila

Igen

Horváthné Baráth Szilvia

Távol

Varga László

Távol

 

 

Gregus László elnök: Megköszöni az intézményvezetők munkáját.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a 2020. évi Civil alap Kulturális Keretre benyújtott pályázati beszámolók és elszámolások elfogadására

 

Gregus László elnök: Ismerteti az előterjesztést. Egyenként szavazásra teszi fel a három beszámolót.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) számú önkormányzati rendeletnek a 2020. évi Kulturális Keret elbírálásakor hatályos 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Rozmaring Német Nemzetiségi Kórus 2020. évi Kulturális Keretre benyújtott „X. Nyitnikék Frühlingswart Nemzetiségi Fesztivál” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 300 ezer forint vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 150 ezer forint – kifizethető.”   

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság a következő határozatot hozta:

 

23/2021. (XII.9.) KÖMIB

határozat

 

a Rozmaring Német Nemzetiségi Kórus2020. évi Kulturális Keretre benyújtott pályázat szakmai beszámolójának és pénzügyi elszámolásának elfogadásáról

 

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendeletnek a 2020. évi Kulturális Keret elbírálásakor hatályos 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva –a Rozmaring Német Nemzetiségi Kórus 2020. évi Kulturális Keretre benyújtott „X. Nyitnikék Frühlingswart Nemzetiségi Fesztivál”című pályázatának szakmai beszámolóját és a 300 ezer forint vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 150 ezer forint – kifizethető.

 

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2021. december 20.

 

 

 

A Bizottság a határozatról az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

SZAVAZAT

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gál Alex

Távol

Simó Károly

Igen

T. Mészáros András

Igen

Bada Zoltán

Távol

Bakos Petra

Igen

Csengeri Attila

Igen

Horváthné Baráth Szilvia

Távol

Varga László

Távol

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) számú önkormányzati rendeletnek a 2020. évi Kulturális Keret elbírálásakor hatályos 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a  Sportiskola Alapítvány  2020. évi Kulturális Keretre benyújtott „A 2020/2021-es tanév sport, kulturális és szabadidős rendezvényei” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 200 ezer forint vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 100 ezer forint – kifizethető.”   

 

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság a következő határozatot hozta:

 

24/2021. (XII.9.) KÖMIB

határozat

 

a Sportiskola Alapítvány 2020. évi Kulturális Keretre benyújtott pályázat szakmai beszámolójának és pénzügyi elszámolásának elfogadásáról

 

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati  rendeletnek a 2020. évi Kulturális Keret elbírálásakor hatályos 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva –a Sportiskola Alapítvány 2020. évi Kulturális Keretre benyújtott „A 2020/2021-es tanév sport, kulturális és szabadidős rendezvényei”című pályázatának szakmai beszámolóját és a 200 ezer forint vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 100 ezer forint – kifizethető.

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2021. december 20.

 

A Bizottság a határozatról az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

SZAVAZAT

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gál Alex

Távol

Simó Károly

Igen

T. Mészáros András

Igen

Bada Zoltán

Távol

Bakos Petra

Igen

Csengeri Attila

Igen

Horváthné Baráth Szilvia

Távol

Varga László

Távol

 

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) számú önkormányzati rendeletnek a 2020. évi Kulturális Keret elbírálásakor hatályos 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Hóangyal Alapítvány 2020. évi Kulturális Keretre benyújtott „Élmény- Terápia- Közösség- Lelki egészség” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 400 ezer forint vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 200 ezer forint – kifizethető.”  

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság a következő határozatot hozta:

 

25/2021. (XII.9.) KÖMIB

határozat

 

a Hóangyal Alapítvány 2020. évi Kulturális Keretre benyújtott pályázat szakmai beszámolójának és pénzügyi elszámolásának elfogadásáról

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendeletnek a 2020. évi Kulturális Keret elbírálásakor hatályos 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Hóangyal Alapítvány 2020. évi Kulturális Keretre benyújtott „Élmény- Terápia- Közösség- Lelki egészség”című pályázatának szakmai beszámolóját és a 400 ezer forint vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 200 ezer forint – kifizethető.

 

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2021. december 20.

 

 

A Bizottság a határozatról az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

SZAVAZAT

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gál Alex

Távol

Simó Károly

Igen

T. Mészáros András

Igen

Bada Zoltán

Távol

Bakos Petra

Igen

Csengeri Attila

Igen

Horváthné Baráth Szilvia

Távol

Varga László

Távol

 

 

 4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az intézményi ingatlanok önköltség-számítási szabályzaton alapuló bérleti díjainak meghatározására

 

 

Gregus László elnök: Ismerteti az előterjesztést.

 

Ferencz Judit, a Közgazdasági Iroda vezetője:  a Gazdasági Bizottság elé fog kerülni ez az előterjesztés, amely a Köznevelési Bizottság véleményének figyelembe vételével fog szavazni az intézmények bérleti díjainak meghatározásáról. Valamennyi önkormányzati intézmény bérbe adható helyiségeiről van szó. Az önköltség számítás célja az, hogy az itt meghatározott összegnél alacsonyabb árért ne lehessen bérbe adni a helyiségeket, csak magasabb összegért.

 

T. Mészáros András távozott az ülésről.

 

 

Gregus László elnök: Véleményezésre teszi fel a határozati javaslatot.

 

A véleményezésre feltett határozati javaslat:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság véleményének kikérése mellett – az intézmények önköltségszámításon alapuló bérleti díjait 2022. január 1-jétől a határozat mellékletében foglaltak szerint határozza meg.”

 

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

15/2021. (XII.9.) KÖMIB

állásfoglalás

  

az intézményi ingatlanok önköltség-számítási szabályzaton alapuló bérleti díjainak meghatározásáról

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012.(III.27.) számú önkormányzati rendelet 21.§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak a Határozati javaslatot.

 

A Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

SZAVAZAT

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gál Alex

Távol

Simó Károly

Igen

T. Mészáros András

Távol

Bada Zoltán

Távol

Bakos Petra

Igen

Csengeri Attila

Igen

Horváthné Baráth Szilvia

Távol

Varga László

Távol

 

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat repülő-emlékmű elhelyezésével kapcsolatos döntés meghozatalára

 

Gregus László elnök:  Ismerteti az előterjesztést. Átadja a szót dr. Csupor Endre aljegyzőnek.

 

dr. Csupor Endre aljegyző:  Tájékoztatja a Bizottságot, hogy az ülés előtti napon érkezett meg az emlékmű felállításához kötelezően beszerzendő szakvélemény. Ezért került sürgős előterjesztésként a Bizottság elé. Tavaly született egy Közgyűlési határozat  az emlékmű felállításának az elvi hozzájárulásáról. Az akkori repülőtér területére kerülne. A terület 14 hektáros, ebből 10x10 méteres területről van szó. Az emlékművet a szövetség ajánlaná fel ingyenesen a városnak, nekünk fenn kellene tartani, gondozni,  ez kb. 100 ezer forint évente. A Pannónia Alapítvány  közadakozásból építené fel.

 

Simó Károly bizottsági tag:  Módosító javaslata az, hogy a 10x10 méteres terület önálló helyrajzi számon legyen feltüntetve.

 

Gregus László elnök:  Véleményezésre teszi fel a határozati javaslatot.

 

A véleményezésre feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 42. § 4. pontja alapján a tulajdonában álló érdi 029/1 helyrajzi számú ingatlanon az egykori érdi sportrepülőtér emlékére a légisport-teljesítmény előtt tisztelgő repülő-emlékmű felállításáról dönt, és az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 28. §-a, valamint az Mötv. 42. § 8. pontja alapján a Pannónia'76 Alapítvány (székhelye: 7143 Őcsény, Repülőtér kültelek 05 helyrajzi szám) által felajánlott repülő-emlékmű tulajdonjogát elkészülte után ingyenesen elfogadja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a fenti tartalmú ingyenes vagyonátruházásról szóló megállapodás aláírására, melynek a főbb tartalmi elemei az alábbiak:

A Pannónia'76 Alapítvány vállalja, hogy a határozat mellékletét képező OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szakvéleményének megfelelően az emlékművet saját költségen elkészítteti, az önkormányzat tulajdonában álló 029/1 helyrajzi számú ingatlan térképmellékleten kijelölt 10x10 méter nagyságú területrészén szintén saját költségen felállíttatja és az ehhez szükséges hatósági engedélyeket megszerzi.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja, hogy a repülő-emlékművet és környezetét méltóképpen megőrzi, és a nagyközönség számára a látogathatóságát biztosítja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat mindenkori éves költségvetésében tervezzen be 100 ezer forintot a repülő-emlékmű fenntartási költségeinek fedezetére.”

 

 

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

16/2021. (XII.9.) KÖMIB

állásfoglalás

 

a repülő-emlékmű elhelyezésével kapcsolatos döntés meghozataláról

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Határozati javaslatot a 3. bekezdés alábbi kiegészítésével:

„A térképmellékleten kijelölt 10 x 10 méter nagyságú területrészt önálló helyrajzi számon leválasztja.”

 

 

A Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

SZAVAZAT

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gál Alex

Távol

Simó Károly

Igen

T. Mészáros András

Távol

Bada Zoltán

Távol

Bakos Petra

Igen

Csengeri Attila

Igen

Horváthné Baráth Szilvia

Távol

Varga László

Távol

 

 

 6. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Gregus László elnök:  Mivel az egyebek napirendi pont keretében nem történt hozzászólás, megköszöni mindenkinek a részvételt és az ülést bezárja.

 

 

 

A Bizottság ülése 16.42 órakor ért véget.

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

  Csornainé Romhányi Judit                                                                      Gregus László

            bizottsági tag                                                                                             elnök