1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az érdi köznevelési intézmények - iskolák - 2020/2021.tanévben végzett munkájáról

 

 

Gregus László elnök: Köszönti a jelen lévő iskolaigazgatót, Dózsa Lajost.Ismerteti az előterjesztést. Sajnálatát fejezi ki, hogy az Érdi Tankerületi Központ igazgatója nincs jelen az ülésen. Kérdezett volna  tőle néhány dolgot. Oda kell figyelni arra a tendenciára, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek száma nő. A Móra Iskolában is kevés a férőhely, erre megoldást kell találni. A Batthyány Iskola egy sikertörténet, ugyanakkor még vannak hiányok a felszereltségben, a könyvtár mai napig nem használható. A Teleki Iskolában csúsztatott iskolakezdés van, erről kérdeztem volna a tankerületi igazgatót. Összességében jól megoldották az elmúlt tanévet.

 

Simó Károly bizottsági tag: A Kós Károly Technikum igazgatóját kérdezi:a felnőttképzésben működő idegen nyelv oktatás mennyire népszerű?

 

Dózsa Lajos, a Kós Károly Technikum igazgatója:  Elmondja, hogy REKOP pályázat keretében működik, 120 órás tanfolyam, 16-65 éves korosztály számára, de csak érettségi nélkülieknek. 14 fős csoportokban oktatnak, néha külsős tanárra is szükség van. Az új épület fejlesztésével kapcsolatban elmondja, hogy a határaikat feszegetik,  három év alatt 100-100 fővel nőtt a tanulók létszáma, jelenleg 850 fő a nappali tagozatos diákok száma.

 

Simó Károly bizottsági tag: Minek köszönhető a plusz diákok száma?

 

Dózsa Lajos, a Kós Károly Technikum igazgatója: Három régi szakmát hoztunk vissza a képzésbe, továbbá a rendvédelmi képzésbe is sokan jelentkeznek, ez technikusi képzés. Az 5 éves technikusi képzés kötelezően 5 év, nem lehet kevesebb.

 

Csengeri Attila bizottsági tag:  Milyen az elhelyezkedési arány?

 

Dózsa Lajos, a Kós Károly Technikum igazgatója:  Elmondja, hogy pályakövetésben nem állnak valami jól.  A végzettek 90%-a elhelyezkedik.

 

Gregus László elnök: Megköszöni a tájékoztatást.

 

 

 2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadására

 

Gregus László elnök: Ismerteti az előterjesztést. Az óvodapszichológus beszámolója alapján nem túl biztató a helyzet.  Van erre valami terv?

 

Lehóczki Anna Elvira, a Kincses Óvoda intézményvezetője: A gyerekek fejlesztését 6-8 hónap után tudjuk elkezdeni, mert a szakértői vélemények nem jönnek meg. Egy fél státuszú pszichológusunk van az összes tagóvodára. Pszichológus, logopédus és utazó gyógypedagógus együttműködnek, mert ugyanazt a helységet használják.

 

Bada Zoltán bizottsági tag: Kérdezi, hogy nincs elég szakember?

 

Inczéné Papp Márta, a Szivárvány Óvoda intézményvezető helyettese:  Elmondja, hogy nem az eszközhiány a legnagyobb gond, hanem a szakember hiány.

 

Simó Károly bizottsági tag: Kérdezi, hogy 2020-ban mi volt a pandémiás tapasztalat?

 

Lehóczki Anna Elvira, a Kincses Óvoda intézményvezetője: Elmondja, hogy végigsöpört a járvány az óvodákon, gyerekről csak 2-ről tudunk, de a kollégáknál sok volt a betegállomány. Ennek ellenére egész nyáron zajlott a fejlesztés.

 

Simó Károly bizottsági tag: Kérdezi, hogy a felvehető gyerekek száma hogy alakult?

 

Inczéné Papp Mária:  100 férőhelyre 150 gyermek jelentkezett.

 

Lehóczki Anna Elvira: Elmondja, hogy náluk nincs akkora túljelentkezés.

 

Simó Károly bizottsági tag:  Üres álláshely mennyi van?

 

Lehóczki Anna Elvira: Elmondja, hogy nincs minden álláshely szakképzett emberel betöltve. Ez kicsi óvodáknál nagyon érezhető.

 

Simó Károly bizottsági tag: Kérdezi, hogy mi az, amit az önkormányzatnak kellene biztosítania?

 

Inczéné Papp Mária: A Szivárvány Óvodánál egyértelműen az óvoda udvar.

 

Simó Károly bizottsági tag:  Bérfejlesztés?

 

Lehóczki Anna Elvira: Jelenleg az ágazati pótlék és az önkormányzati pótlék van, ami még mindig kevés. Ezekkel a bérekkel nem tudunk versenyezni, más településeken dupláját is megkapják. Továbbá a Tállya tagóvoda játszóudvarának fejlesztése lenne nagyon fontos.

 

Varga László bizottsági tag: Az óvodapszichológus terápiáját napi rendszerességgel kellene gyakoroltatni. Kérdezi, hogy az érintett szülőknek milyen hajlandósága van együttműködni az óvodapszichológussal? Van-e az óvodapedagógusnak erre kapacitása?

 

Lehóczki Anna Elvira: Napi kapcsolatban vannak a pszichológussal. Együttműködnek. A szülőknél változó a hozzáállás.

 

Inczéné Papp Márta: Mi, gyakorló óvodapedagógusok vesszük észre, hogy pszichológusi segítségre van szüksége a gyereknek.

 

Kónya János: Tiszteletet érdemelnek.

 

Csengeri Attila bizottsági tag: Véleménye szerint magasabb szintre kellene előterjeszteni a problémákat, ez nem politikai kérdés.

 

T. Mészáros András bizottsági tag: Véleménye szerint nem erről kellene itt beszélgetni. Az óvodák magas színvonalon látják el a munkájukat. Pszichológusi segítségre kevesebb gyereknél van szükség, mint ahányan nem jutnak be az óvodába. A legnagyobb probléma még mindig a férőhely hiány. Erről kellene beszélni. Óvodát kell építeni. A bérfejlesztés miatt pedig az önkormányzatnak kell a zsebébe nyúlnia. Erre kellene egy koncepcióval rendelkeznie a jelenlegi városvezetésnek.

 

Gregus László elnök: Mivel további hozzászólás, kérdés nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat.

 

A véleményezésre feltett határozati javaslatok:

 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Kincses Óvoda 2020/2021-es nevelési évről szóló szakmai beszámolóját elfogadja.

Határidő:        határozat továbbítására – 2021. december 15.

Felelős:          dr. Csőzik László – polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Szivárvány Óvoda 2020/2021-es nevelési évről szóló szakmai beszámolóját elfogadja.

Határidő:        határozat továbbítására – 2021. december 15.

Felelős:           dr. Csőzik László – polgármester”

 

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

11/2021. (XI.18.) KÖMIB

állásfoglalás

 

 

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról

 

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Határozati javaslat I-II-t.

 

A Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

SZAVAZAT

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gál Alex

Igen

Simó Károly

Igen

T. Mészáros András

Nem

Bada Zoltán

Igen

Bakos Petra

Igen

Csengeri Attila

Igen

Horváthné Baráth Szilvia

Igen

Varga László

Igen

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére

 

Gregus László elnök: Ismerteti az előterjesztést.

 

Simó Károly bizottsági tag:  Az okos óvodáról kérdez.

 

Lehóczki Anna Elvira: Elmondja, hogy ez egy jó pályázat volt. 1 fő pedagógus kapott egy képzést a honlap üzemeltetésre vonatkozóan. 3 évig segítenek működtetni. Utána nekünk kell csinálni.

 

Gregus László elnök: Mivel további hozzászólás, kérdés nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat.

 

A véleményezésre feltett határozati javaslatok:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Kincses Óvoda 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó munkatervét megtárgyalta, fenntartói véleményezési joga alapján a munkatervben foglaltakkal egyetért.

Határidő:        a határozat továbbítására – 2021. december 15.

Felelős:          dr. Csőzik László – polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Szivárvány Óvoda 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó munkatervét megtárgyalta, fenntartói véleményezési joga alapján a munkatervben foglaltakkal egyetért.

Határidő:        a határozat továbbítására – 2021. december 15.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

12/2021. (XI.18.) KÖMIB

állásfoglalás

 

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Határozati javaslat I-II-t.

 

A Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

SZAVAZAT

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gál Alex

Igen

Simó Károly

Igen

T. Mészáros András

Igen

Bada Zoltán

Igen

Bakos Petra

Igen

Csengeri Attila

Igen

Horváthné Baráth Szilvia

Igen

Varga László

Igen

 

 4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Poly-Art Alapítvány támogatására

 

Gregus László elnök: Ismerteti az előterjesztést. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

 

A véleményezésre feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Poly-Art Alapítvány (székhelye: 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky utca 111.) részére 100.000 forint támogatást biztosít a 2021. évi polgármesteri keret terhére a „POLY-ART antológia 2021” című kiadványának nyomdai költségeire.

Határidő:        a szerződés aláírására – 15 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

13/2021. (XI.18.) KÖMIB

állásfoglalás

 

a Poly-Art Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadásáról

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Határozati javaslatot.

 

 

A Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

SZAVAZAT

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gál Alex

Igen

Simó Károly

Igen

T. Mészáros András

Igen

Bada Zoltán

Igen

Bakos Petra

Igen

Csengeri Attila

Igen

Horváthné Baráth Szilvia

Igen

Varga László

Igen

 

 

 5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Bada Zoltán bizottsági tag: Elmondja, hogy a közalkalmazotti bértáblát nem tudjuk felülírni, de a polgármester kiegészítheti a béreket, a cafeteriát is. Próbáljuk megbecsülni a pedagógiai asszisztenseket is.  Ezekkel a bérekkel nem lehet őket megtartani.

 

Gregus László elnök:  A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg ennek lehetőségét. Mivel további hozzászólás nem volt, a nyilvános ülést bezárja. A 6. napirendi pont megtárgyalása zárt ülés keretében folytatódik.

 

 

A Bizottság nyilvános ülése 16.30 órakor ért véget.

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

 

  Varga László                                                                                             Gregus László

  bizottsági tag                                                                                                     elnök